Het erfgoed waar Het Zeeuwse Landschap zich al sinds haar oprichting in 1936 hard voor maakt, is gerelateerd aan het landschap. Wij beheren groen-, archeologisch-, aardkundig en gebouwd erfgoed. Het gaat om uiteenlopende landschapselementen als heggen en grenslindes, dijken en aardkundige monumenten, vestingwerken en monumentale boerderijen. Juist de aanwezigheid van erfgoed draagt in belangrijke mate bij aan de omgevingskwaliteit en belevingswaarde van het landschap in Zeeland. Erfgoed verbindt het verleden met het heden en vormt daarmee een belangrijke drager van de Zeeuwse identiteit. 

UNESCO Global Geopark Schelde Delta
Dat er in Zeeland veel bijzonder erfgoed te vinden is, is bevestigd door de toekenning van het UNESCO Global Geopark keurmerk aan Geopark Schelde Delta. Het Schelde estuarium heeft het internationale keurmerk gekregen omdat het geologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk uniek is. Meer weten? Bekijk dan onze Geopark Schelde Delta pagina.

Ga naar Geopark Schelde Delta pagina

Groen erfgoed in Zeeland

Het groene erfgoed van Het Zeeuwse Landschap wordt gekenmerkt door met name landschapspatronen als verkavelingspatronen, dijkstructuren en voormalige aarden verdedigingswerken. Denk bijvoorbeeld aan de Staats-Spaanse Linies in Zeeuws-Vlaanderen. Maar ook de typische streekgebonden landschapselementen als heggen, bomenrijen, eendenkooien, poelen en welen behoren tot deze categorie. Een bijzondere categorie zijn de landgoederen met bijbehorende tuinontwerpen. Het Zeeuwse Landschap is eigenaar van een tweetal landgoederen, Landlust (Heinkenszand) en de Kruisdijkschans (Sluis).

Wil je een overzicht van al het erfgoed dat we in Zeeland beheren? Ontdek het hier:

Meer erfgoed

Archeologisch erfgoed in Zeeland

Tot het archeologische erfgoed behoren vindplaatsen van sporen of voorwerpen die wijzen op menselijke aanwezigheid in het verleden. Soms zijn deze zichtbaar aanwezig, zoals de vele kasteel- en vliedbergen verspreid over Zeeland, en (delen van) wallencomplexen rond en tussen voormalige vestingstadjes als Retranchement, Aardenburg en Sluis. Maar vaker zijn archeologische waarden onzichtbaar. In die gevallen gaat het om vindplaatsen in de bodem, zoals fundamenten van oude bouwwerken en andere sporen van bewoning.

Wil je ontdekken welk Zeeuws erfgoed we nog meer beheren? Ontdek het hier:

Meer erfgoed

Aardkundig erfgoed in Zeeland

Het Zeeuwse landschap is vormgegeven door water, wind en de mens. Stormvloeden, zeespiegelstijgingen en -dalingen én menselijke ingrepen hebben het huidige Zeeland gevormd. In de loop van de tijd veranderde Zeeland van een aaneengesloten veenmoeras in het huidige ‘eilandenrijk’. De gecombineerde werking van zeewater, rivierwater en de wind heeft ook de samenstelling van de ondergrond bepaald. Zeeuwse voorbeelden van aardkundige waarden zijn slikken, schorren, poelgronden, kreekruggen en strandwallen.

Wil je een overzicht van al het erfgoed dat we beheren? Ontdek het hier:

Meer erfgoed

Gebouwd erfgoed in Zeeland

Het gebouwde erfgoed van Het Zeeuwse Landschap bestaat uit boerderijen en landhuizen, maar ook uit kleinere gebouwen als een koetshuis, bakkeetjes, heulen (waterdoorlaat onder een dam), toegangspoorten en sculpturen. Hoewel gebouwd erfgoed het meest zichtbaar is, beslaat het aandeel gebouwde monumenten maar een gering deel van al het erfgoed dat Het Zeeuwse Landschap in eigendom heeft.

Klik hier voor een overzicht van al het Zeeuwse erfgoed dat we beheren:

Meer erfgoed

Blogs over erfgoed in Zeeland

Onze collega's hebben interessante blogs over erfgoed in Zeeland geschreven. Hieronder vind je de meest recente blogs. Maar we hebben ook blogs over de Eendenkooi, Staats-Spaanse Linies en ons gebouwde erfgoed.

Activiteiten in en rondom erfgoed

Wil je het Zeeuwse erfgoed bewonderen? Wandel of fiets langs deze unieke plekken of ga een keer mee op excursie! We organiseren regelmatig excursies.