Over het gebied

Het Verdronken Land van Saeftinghe is het grootste brakwaterschor van West-Europa. In de Middeleeuwen lagen hier dorpjes en zelfs een kasteel. Maar de natuur heeft het hier in de 14e en 16e eeuw overgenomen. Verschillende overstromingen in deze periode hebben ervoor gezorgd dat er weer dagelijks water in en uit Het Verdronken Land van Saeftinghe stroomt. De slikken en schorren die zijn ontstaan, vormen een trekpleister voor vogels. Tienduizenden vogels komen hier voedsel zoeken, broeden, rusten en overwinteren. 
Dronebeeld van Saeftinghe

Historie

Tegenwoordig staat Het Verdronken Land van Saeftinghe vooral bekend als prachtig natuurgebied. Maar het gebied kent een rijke historie. Van bebost gebied, welvarende polder tot onherbergzaam schorrengebied: Saeftinghe is in de loop der eeuwen veel van uiterlijk veranderd onder invloed van de zee. Niet alleen door stormvloeden en overstromingen, ook het zeespiegelniveau is van grote invloed op hoe Saeftinghe erbij lag. Uit bodemvondsten blijkt, dat er in verschillende periodes mensen in Saeftinghe zijn geweest. 
 
Lees meer
Bezoekerscentrum Saeftinghe

Bezoekerscentrum

Het bezoekerscentrum is een logisch startpunt van de excursies of zelfstandige wandeling. Ook wanneer je het gebied niet in gaat heeft het bezoekerscentrum veel te bieden. De expo in het bezoekerscentrum Saeftinghe is een goede manier om kennis te maken met dit indrukwekkende landschap. Het bezoekerscentrum is op geselecteerde momenten open. Kijk hier voor meer informatie en de meest actuele openingstijden:

Meer info & openingstijden

Kokkel

Beheer

In Het Verdronken Land van Saeftinghe streven we ernaar de natuur zoveel mogelijk haar gang te laten gaan. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van het gebied. De begroeiing houden we kort door grote grazers in te zetten. Een korte begroeiing is belangrijk voor broedvogels en zorgt voor een meer diverse plantengroei. Op dit moment loopt er een pilot met waterbuffels in het schor van Baalhoek om te bekijken we deze soort hier ook voor kunnen inzetten. 
Daarnaast willen we de archeologische en cultuurhistorische waarden behouden. En uiteraard zetten we ons in om de belevings- en natuurgerichte recreatiemogelijkheden verder uit te bouwen. Onderdeel hiervan is het onderhouden van het plankierpad, de ruigelaarzenroute, het toegangspad en de vele bruggetjes.

Eén van de grootste beheerwerkzaamheden in Het Verdronken Land van Saeftinghe is het jaarlijks plaatsen van een raster, om de dieren veilig en binnen bepaalde grenzen te houden. Dit gebeurt met de hand. Onze beheerders en vrijwilligers dragen palen en draad het gebied in, door geulen en over de schorren heen.

Schorrengeul in Saeftinghe uit lucht gefotografeerd

Water

Het Verdronken Land van Saeftinghe ligt in een estuarium: een riviermonding die onder invloed staat van de zee. Het zoete water van de rivier de Schelde ontmoet hier het zoute water van de Noordzee. Eb en vloed dringen dus ook tot ver het gebied in. Daarmee zorgt het water voor een grote dynamiek in het gebied, waaraan Saeftinghe haar grote natuurwaarde dankt. Lees hier meer over water in Het Verdronken Land van Saeftinghe:

Lees meer

Oeverpieper

Grenspark Groot Saeftinghe

In en rondom Saeftinghe speelt zich veel af in het kader van Grenspark Groot Saeftinghe. We werken binnen dit project met veel partijen samen aan een samenhangende infrastructuur om dit gebied te beleven. Er komen 3 entreepunten: ons bezoekerscentrum, de Prosperhoeve en de Panoramatoren. 
 
Lees meer
Bot
Onderzoek 
Er wordt veel onderzoek gedaan op het gebied van ecologie, archeologie en morfologie in Het Verdronken Land van Saeftinghe. Hiervoor werken we samen met vrijwilligers(groepen), studenten en beroepsonderzoekers. Veel van deze onderzoeken vinden plaats vanuit het veldstation dat in 2022 gebouwd is. Wil je meer weten over onderzoek binnen Het Verdronken Land van Saeftinghe? 
 
Lees meer

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zoveel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Nieuws en blogs

Veelgestelde vragen

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen! 

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied of gebruik van barbecue, open vuur etc.  

In diverse gebieden is het mogelijk om een excursie op maat te organiseren. Hier lees je meer over de mogelijkheden en kun je eenvoudig een online aanvraag doen. Doe dat wel minimaal 2 weken voor de gewenste datum, zodat we je een gericht aanbod kunnen doen.

In Het Verdronken Land van Saeftinghe zijn het Plankierpad en de Ruige Laarzen Route vrij toegankelijk. Maar bekijk de getijdentabel altijd voorafgaand aan je bezoek. Bij springtij zijn deze routes niet toegankelijk. Betreden is altijd op eigen risico.