Over het gebied

Het Verdronken Land van Saeftinghe is het grootste brakwaterschor van West-Europa. In de Middeleeuwen lagen hier dorpjes en zelfs een kasteel. Maar de natuur heeft het hier in de 14e en 16e eeuw overgenomen. Verschillende overstromingen in deze periode hebben ervoor gezorgd dat er weer dagelijks water in en uit Het Verdronken Land van Saeftinghe stroomt. De slikken en schorren die zijn ontstaan, vormen een trekpleister voor vogels. Tienduizenden vogels komen hier voedsel zoeken, broeden, rusten en overwinteren. 
Dronebeeld van Saeftinghe

Historie

Tegenwoordig staat Het Verdronken Land van Saeftinghe vooral bekend als prachtig natuurgebied. Maar het gebied kent een rijke historie. Van bebost gebied, welvarende polder tot onherbergzaam schorrengebied: Saeftinghe is in de loop der eeuwen veel van uiterlijk veranderd onder invloed van de zee. Niet alleen door stormvloeden en overstromingen, ook het zeespiegelniveau is van grote invloed op hoe Saeftinghe erbij lag. Uit bodemvondsten blijkt, dat er in verschillende periodes mensen in Saeftinghe zijn geweest. 
 
Lees meer
Echt lepelblad

Flora & fauna

De diversiteit aan planten en dieren in Het Verdronken Land van Saeftinghe is groot. Dit komt doordat Saeftinghe een belangrijke locatie is voor trekvogels, het gebied een zoete en zilte bodem heeft en doordat het gebied iedere dag onder invloed staat van het getij van de Westerschelde. Deze variatie en afwisseling zie je terug in de planten en dieren die hier leven. Algemene broedvogels zijn de tureluur, rietgors, gele kwikstaart en blauwborst. In de winter is het gebied rijk aan overwinterende eenden en ganzen en duizenden oeverpiepers. Zoutminnende planten voeren hier de boventoon. 
 
Lees meer
Waterbuffel op het Schor van Baalhoek

Waterbuffels.

Een deel van het schor, Schor van Baalhoek, wordt begraasd door Waterbuffels. Deze dieren worden ingezet om het schor te verjongen. Hierdoor krijgen soorten als de tureluur weer meer broedbiotoop. Het schor is nu behoorlijk dichtgegroeid met heen, zeekweek en riet. En deze vegetatie wordt juist door de Waterbuffels onder handen genomen. Het is een proef van Provincie Zeeland naar schorverjonging waarbij het NIOZ het onderzoek uitvoert. In de wintermaanden staan de dieren in de Verrebroekse Plassen van Agentschap Natuur en Bos in het Antwerpse havengebied. Van april tot november kun je de buffels vanaf de dijk bij Kruispolderhaven bekijken.

Bot
Onderzoek 
Er wordt veel onderzoek gedaan op het gebied van ecologie, archeologie en morfologie in Het Verdronken Land van Saeftinghe. Hiervoor werken we samen met vrijwilligers(groepen), studenten en beroepsonderzoekers. Veel van deze onderzoeken vinden plaats vanuit het veldstation dat in 2022 gebouwd is. Wil je meer weten over onderzoek binnen Het Verdronken Land van Saeftinghe? 
 
Lees meer

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zoveel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Nieuws en blogs

Veelgestelde vragen

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen! 

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied of gebruik van barbecue, open vuur etc.  

In diverse gebieden is het mogelijk om een excursie op maat te organiseren. Hier lees je meer over de mogelijkheden en kun je eenvoudig een online aanvraag doen. Doe dat wel minimaal 2 weken voor de gewenste datum, zodat we je een gericht aanbod kunnen doen.

In Het Verdronken Land van Saeftinghe zijn het Plankierpad en de Ruige Laarzen Route vrij toegankelijk. Maar bekijk de getijdentabel altijd voorafgaand aan je bezoek. Bij springtij zijn deze routes niet toegankelijk. Betreden is altijd op eigen risico.