Over het gebied

In Waterdunen komt alles samen: zilte getijdennatuur, recreatie, kustverdediging en een proeftuin voor zilte teelten. Dit prachtige natuurgebied is in 2022 geopend en nog altijd volop in ontwikkeling. Ondanks dat het gebied nog maar net open is, zie je hier al grote hoeveelheden vogels en planten. De zilte natuur in Waterdunen heeft zich snel ontwikkeld. Tijdens je wandeling kom je verschillende vogelkijkhutten en kijkschermen tegen. Vanuit deze vogelhutten bekijk je de vogels van dichtbij zonder dat ze jou zien! 

Waterdunen laat zien dat Zeeland vandaag de dag anders met water omgaat. Waterdunen combineert natuur, recreatie en getijdenwerking in een innovatieve kustversterking met veiligheid als randvoorwaarde.

Lees meer

 

Zwartkopmeeuw

Flora en fauna

Vogels

Heel Waterdunen is nog volop in ontwikkeling. Zo ook de natuur in het gebied. Doordat het gebied steeds verder verzilt, zien we de soorten die van zoet water houden, zoals riet en wilg langzaam verdwijnen. In ruil hiervoor komen zilte planten zoals zeekraal, lamsoor en zulte. Daarnaast vinden steeds meer vogelsoorten het natuurgebied. Waterdunen is helemaal ingericht op vogels, al tijdens de aanleg kwamen kleine zilverreigers, lepelaars en bergeenden er hun voedsel zoeken. De broedeilanden worden in de zomer drukbezocht door onder andere kokmeeuwen, zwartkopmeeuwen en grote sterns. In de struwelen in het gebied broeden grasmussen, kneuen en cetti's zangers.

Beheer Waterdunen

Beheer

Allereerst: de natuur in Waterdunen is de komende jaren volop in ontwikkeling; in 2019 werd een speciaal aangelegde getijdenduiker geopend, waardoor eb en vloed uit de Noordzee op gecontroleerde wijze het gebied in stromen. Sindsdien is de natuur voortdurend in ontwikkeling. 

Ons beheer is gericht op een zo groot mogelijke zilte biodiversiteit en vooral op het bieden van ruimte voor vogels. Ruimte om te broeden, te rusten en voedsel te zoeken. En om bezoek aan het gebied zo prettig mogelijk te laten verlopen, voor mens én natuur.

Hof Waterdunen

't Hof Waterdunen

Het steunpunt voor het beheer in Waterdunen is gevestigd op het 't Hof Waterdunen. Deze boerderij is volledig gerestaureerd door Het Zeeuwse Landschap, en de gebouwen eromheen zijn in gebruik voor de zilte teelten van het Kustlaboratorium. Het beheer in Waterdunen gebeurt volledig energieneutraal, dankzij de zonnepanelen op het dak van het Kustlabgebouw.

Op het erf van 't Hof Waterdunen staan, naast het woonhuis, ook het Kustlabgebouw en de zeegroentenschuur. In het Kustlabgebouw, een multifunctioneel gebouw is een ontvangstruimte, en een ruimte waar schelpdieren verwerkt kunnen worden. Momenteel gebruiken studenten van de HZ University deze ruimte voor onderzoek. In de zeegroentenschuur is een koelruimte aanwezig, geschikt voor de verwerking van zeegroenten.

 

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Nieuws en blogs

Veelgestelde vragen

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen! 

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.  

In diverse gebieden is het mogelijk om een excursie op maat te organiseren. Hier lees je meer over de mogelijkheden en kun je eenvoudig een online aanvraag doen. Doe dat wel minimaal 2 weken voor de gewenste datum, zodat we je een gericht aanbod kunnen doen.