Organisatiestructuur

Bij de werkorganisatie van Stichting Het Zeeuwse Landschap werken ca. 50 betaalde medewerkers. De directeur-bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht. Tezamen met de afdelingshoofden vormt de directeur-bestuurder het Management Team. Het hoofdkantoor is gevestigd in Wilhelminadorp; het beheer Noord en Zuid wordt gecoördineerd en uitgevoerd vanuit twee vestigingen – een combinatie van kantoor en werkschuur – in hun werkgebied. Daarnaast is er een bezoekerscentrum in Emmadorp voor het Verdronken Land van Saeftinghe en een bezoekerscentrum, dat op afspraak open is, bij de Eendenkooi in Sint Philipsland. Het Zeeuwse Landschap werkt samen met ruim 200 vrijwilligers op het gebied van monitoren, beheren en excursies. 

Bekijk het organogram

Medewerkers Het Zeeuwse Landschap overleggen

Werken bij Het Zeeuwse Landschap

Onze medewerkers en vrijwilligers zetten zich elke dag in voor natuur, landschap en erfgoed in de dynamische provincie Zeeland. Deskundig, enthousiast en met een groen hart. Dat doen we voor de natuur, voor de Zeeuwse inwoners en bezoekers. We onderhouden ruim 10.000 hectare natuur en tientallen erfgoedobjecten.  

Bekijk hier de actuele vacatures

Lees hier alles over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. 

Oehoe

Raad van Advies en Natuurwetenschappelijke Adviescommissie

De Raad van Advies (RvA) adviseert aan directie en Raad van Toezicht over alle facetten van het werk van Het Zeeuwse Landschap, met de nadruk op de maatschappelijke context van nieuwe ontwikkelingen. De raad komt twee keer per jaar bijeen. Hier worden actuele onderwerpen besproken, die worden aangedragen door Het Zeeuwse Landschap of door de leden zelf. 

De Natuurwetenschappelijke Adviescommissie (NWA) is een natuur-inhoudelijke klankbordgroep, bedoeld om met brede externe expertise plannen van Het Zeeuwse Landschap te toetsen: belangrijk voor het bewaken van de kwaliteit van ons beheer, beleid en inrichting. In ieder stadium van planvorming kan om richting, advies of revisie gevraagd worden voor iets wordt ondernomen of definitief besloten wordt. De NWA komt 3-4 keer per jaar bijeen, waarbij ook een gerelateerd veldbezoek georganiseerd wordt.