Een fraai restant van het befaamde Walcherse heggenlandschap: grasland met prachtige meidoornstruwelen

Heggengebied Arnemuiden

Het Heggengebied Arnemuiden toont het Walcheren van voor de inundatie in 1944: grasland met rijkbloeiende struweelheggen, die in het voorjaar een sprookjesachtig aanzicht bieden.
Dit kleine natuurgebiedje (ca. 4 ha) is in een vroegere ruilverkaveling gespaard gebleven, maar dreigde toch ondergeploegd te worden. Onverwacht kwam het indertijd - via veiling, bij opbod - te koop en heeft Het Zeeuwse Landschap het weten veilg te stellen.
Het is Zeeuws oudland. Aan de hollebollige structuur valt af te lezen dat men hier in vroeger tijden veen gewonnen zal hebben om zout uit te winnen, het zogenaamde moerneren.

Groei en bloei

In de heggen groeien rijkbloeiende soorten als meidoorn, koebraam, vlier en sleedoorn. De koebraam is een typisch Zeeuwse soort, die elders in Nederland nauwelijks voorkomt. De struwelen zijn belangrijk voor vogels; je ziet en hoort er soorten als de groenling, winterkoning, tjiftjaf, ringmus en huismus. Ook de zomertortel, een sinds de jaren tachtig sterk afnemende duivensoort, komt hier voor.

 

Bezoeken

Het gebied is vrij toegankelijk, maar houd rekening met het vee dat er graast.
 

Smul gerust van de bramen!
 

Adres

Oranjepolderseweg, 4341 PR Arnemuiden

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring