Over het gebied

Tijdens je wandeling in Heggengebied Arnemuiden loop je door een stuk Zeeuwse cultuurhistorie. Het laat zien hoe Walcheren er voor de inundatie in 1944 uitzag: grasland met rijkbloeiende struweelheggen. In het voorjaar zorgen de bloeiende heggen voor sprookjesachtige beelden. Aan de structuur van het landschap zie je dat hier in vroegere tijden veen gewonnen is. Veen werd in de late Middeleeuwen gewonnen om zout uit te winnen, het zogenaamde moerneren. Veel van de Zeeuwse landschappen tonen de tekening van moerneren. Dit kleine natuurgebiedje (ca. 4 ha) is in een vroegere ruilverkaveling gespaard gebleven, maar dreigde toch ondergeploegd te worden. Het Zeeuwse Landschap heeft dit bijzondere gebied veilig weten te stellen door het tijdens een veiling op te kopen. 
Kneu

Flora & fauna

De heggen bestaan uit soorten als meidoorn, koebraam, vlier en sleedoorn. De koebraam is een typisch Zeeuwse soort, in andere delen van Nederland nauwelijks voorkomt. De struwelen zijn belangrijk voor vogels. Je ziet en hoort vogelsoorten als de kneu, groenling, winterkoning, tjiftjaf en grasmus. De zeldzame zomertortel komt hier af en toe ook tot broeden.

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Veelgestelde vragen

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen! 

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.