Bandzweefvlieg op bloem

Stikstofbeleid

De hoeveelheid stikstof die neerslaat is te hoog. Al jarenlang gaat de natuurkwaliteit in het landelijk gebied en de duinen hard achteruit. De noodzaak om door te pakken is groot. Het Zeeuwse Landschap pleit voor (inter)nationale en regionale aanpak van de stikstofproblematiek en natuurherstel waarbij elke sector een grote bijdrage levert. Met perspectief voor extensievere landbouw: Zeeuwse boeren hebben een belangrijke taak als beheerder van cultuurlandschap en om biodiversiteit te bevorderen.  

Lees ons hele standpunt

Zulte en Zeeaster

Zeegroente snijden

Het snijden van zeegroente is een oude traditie in Zeeland. Echter vindt dit plaats in gebieden die kwetsbare kustvogels nodig hebben om te overleven in het broedseizoen. Daarom zoeken Zeeuwse natuurorganisaties, samen met overheden en zeegroentensnijders naar mogelijkheden om die verstoring van vogels op het schor te voorkomen en de traditie door een andere invulling overeind te houden. Zo wordt onder meer gekeken naar alternatieve, mogelijk nieuwe, locaties voor zeegroente snijden.

Lees ons hele standpunt

Damhert bok in Oranjezon