Over het gebied

De prachtige bloemendijken van Zeeuws-Vlaanderen zijn ontstaan door eeuwenlange inpolderingsactiviteiten. Bijna al deze dijken hebben in het verleden als zeewering gediend. Nadat ze deze functie bij nieuwe inpolderingen verloren, zijn de dijken op allerlei manieren gebruikt. In veel gevallen zijn de dijken gebruikt voor beweiding met rondtrekkende schaapskudden. Dankzij deze extensieve begrazing is er een gevarieerde plantengroei ontstaan. De dijken onderling vertonen ook nog grote verschillen in bodemopbouw, expositie, steilte van het talud etc. Daardoor is de variatie in plantengroei enorm. 

Paarse morgenster op Diomededijk

Je bezoek

Deze prachtige bloemendijken liggen verspreid over Zeeuws-Vlaanderen, maar met name in West Zeeuws-Vlaanderen. De mooiste liggen aan de Ringdijk Groede en de Oude Zeedijk bij Zuidzande.

Bereken je route Ringdijk  

Bereken je route zeedijk  

Knotbomen op dijken Zeeuws-Vlaanderen

In West Zeeuws Vlaanderen zijn de meeste dijken beplant met knotbomen. In het verleden zijn deze gebruikt als geriefhout en brandhout. Om de knotbomen in stand te houden hebben we op een aantal dijken plantrechten verworven. Deze rechten hebben we op de Sluissedijk, de Schenkeldijk en de Oude Zeedijk bij Zuidzande en de Polderdijk en het Noordmanswegje in de omgeving van Cadzand. In totaal heeft Stichting Het Zeeuwse Landschap in West Zeeuws Vlaanderen tientallen kilometers dijk in eigendom en beheer: samen 20 hectare. Op die dijken staan bij elkaar zo'n 2000 knotbomen, zowel wilgen als populieren.  

Beheer

We nemen verschillende beheermaatregelen om de rijke plantengroei op de bloemendijken in Zeeuws-Vlaanderen te behouden. Grote grazers, aangevuld met maaibeurten, worden gebruikt om de begroeiing kort te houden. Dit zorgt ervoor dat er een diverse plantengroei ontstaat. Op de dijken waar geen grote grazers lopen en niet gemaaid wordt, ontwikkelt zich een struikengroei met onder andere veel meidoorn en iep. Deze wordt wanneer nodig onderhouden. 

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Veelgestelde vragen

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen! 

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.