Het Zeeuwse Landschap beheert vele kilometers dijk in Zeeuws Vlaanderen. Ieder met z'n unieke natuur - soms cultuur- waarden

Dijken in Zeeuws-Vlaanderen

Dankzij de eeuwenlange inpolderingsactiviteiten zijn overal in het Zeeuwse landschap dijken te vinden. Bijna al deze dijken hebben in het verleden als zeewering gediend. Nadat ze deze functie bij nieuwe inpolderingen verloren, zijn de dijken op allerlei manieren door de mens gebruikt. De meest verbreide exploitatievorm was beweiding met rondtrekkende schaapskudden. Dankzij deze extensieve begrazing kon zich een gevarieerde vegetatie ontwikkelen. De dijken onderling vertonen ook nog grote verschillen in bodemopbouw, expositie, steilte van het talud etc. Daardoor is de variatie in plantengroei enorm.

In West Zeeuws Vlaanderen zijn de meeste dijken beplant met knotbomen. In het verleden dienden die als leverancier van geriefhout en brandhout. Om de knotbomen in stand te houden heeft de Stichting op een aantal dijken plantrechten verworven: de Sluisse dijk, de Schenkeldijk en de Oude zeedijk bij Zuidzande en de Polderdijk en het Noordmanswegje in de omgeving van Cadzand. In totaal heeft Stichting Het Zeeuwse Landschap in West Zeeuws Vlaanderen tientallen kilometers dijk in eigendom en beheer - samen 20 hectare. Op die dijken staan bij elkaar zo'n 2000 knotbomen, zowel wilgen als populieren. Die zijn van belang voor holenbroeders als de steenuil en de holenduif.

Beheer

Maaien en/of extensief beweiden worden toegepast om de gevarieerde plantengroei in stand te houden. Op de dijken waar niet beweid of gemaaid wordt, ontwikkelen zich wilde struwelen met o.a. veel meidoorn en iep. De dijken worden beheerd door beweiding met de schaapskudde Zeeuws Vlaanderen. Daarnaast wordt de beplanting onderhouden.

Groei en bloei

De rijke plantengroei op de dijken leidde tot de benaming bloemdijken. Typerende planten zijn o.a. wilde marjolein, aardaker, moeslook en kruisdistel. Deze soorten komen in West Zeeuws-Vlaanderen nauwelijks voor. Andere, meer algemene soorten zijn bijvoorbeeld dubbelkelk, wilde kaardebol en donderkruid.

Bezoeken

De dijken zijn vrij toegankelijk op wegen en paden.

Adres

De dijken die het Zeeuwse Landschap beheert liggen met name in West Zeeuws-Vlaanderen.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring