De historische wallen en aangrenzende graslanden vormen een prachtig wandelgebied. Het groengouden boomkikkertje leeft hier ook.

Wallen van Aardenburg

De Wallen, uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog, vormen tegenwoordig een mooi natuurgebied.

Door de hogere ligging van het dekzandgebied was Aardenburg al in de 2e eeuw bewoond. Het Romeinse leger legde hier een militaire versterking aan, een castellum, waarvan nog steeds sporen in het huidige wallencomplex aanwezig zijn. Aan het eind van de 3e eeuw werd het toenmalige Aardenburg weer verlaten. Pas in de 8e en 9e eeuw verschijnen er hier weer mensen. In de Middeleeuwen groeide Aardenburg uit tot een betekenisvolle handels- en havenstad. Een deel van de wallen stamt uit de Middeleeuwen. In de 17e eeuw, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werden de wallen sterk aangepast. Alhoewel er in de loop van de tijd veel wallen geslecht of vergraven zijn, en grachten gedempt werden, vormen de huidige restanten van de wallen nog steeds een belangrijk cultuurhistorisch monument.

Beheer

Stichting Het Zeeuwse Landschap onderhoudt de knotbomen, opgaande bomen en struwelen. Op een aantal plaatsen is het beheer gericht op het ontstaan en behoud kruidenrijk grasland. Het gebied wordt open gehouden door grazers, soms aangevuld met maaien.

Groei en bloei

De wallen hebben qua landschap en natuur veel te bieden. De vele overgangen, van moerassig grasland naar droge, schrale grond op de helling van de wal bieden veel soorten een plekje. De graslanden en de struweelbegroeiing vormen een uitstekend leefgebied voor de boomkikker.  

Andere amfibieën die hier voorkomen zijn de kamsalamander, en de groene en bruine kikker.

Bezoeken

Over een groot deel van de Wallen liggen wandelpaden. Langs een deel van de wallen ligt een fietspad.

Beleef de Staats-Spaanse Linies met de 'Historische fietsroute forten en schansen', hier gratis te downloaden.

In het voorjaar is hier vaak het kè-kè-kè-kè-kè van de boomkikker te horen!

Adres

Kaai
Aardenburg

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring