Over het gebied

De Wallen van Aardenburg zijn een cultuurhistorische parel. De wallen komen uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog, maar hebben ook kenmerken uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Tegenwoordig vormen ze een mooi natuurgebied waar de boomkikker en andere bijzondere amfibieën leven.  

Weide met koeien

Historie

Aardenburg was in de 2e eeuw al bewoond. Dit was mogelijk door de hogere ligging van de stad. Het Romeinse leger had hier een militaire versterking, een castellum, aangelegd waarvan nog steeds sporen in het huidige wallencomplex aanwezig zijn. Aan het eind van de 3e eeuw werd het toenmalige Aardenburg weer verlaten. Pas in de 8e en 9e eeuw zijn hier weer mensen gaan wonen. In de Middeleeuwen groeide Aardenburg uit tot een betekenisvolle handels- en havenstad. In de 17e eeuw, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, zijn de wallen sterk aangepast.  In de loop van de tijd zijn veel wallen afgebroken of vergraven en de omliggende grachten gedempt. Maar de huidige restanten van de wallen vormen nog steeds een belangrijk cultuurhistorisch monument.

Groene kikker kijkt uit het water

Flora & Fauna

De Wallen van Aardenburg hebben op het gebied van landschap en natuur veel te bieden. De vele overgangen, van moerassig grasland naar droge, schrale grond op de helling van de wal bieden veel planten en diersoorten een plekje.  

De graslanden en de struiken vormen een uitstekend leefgebied voor de boomkikker. Andere amfibieën die hier voorkomen zijn de kamsalamander, kleine watersalamander en de groene- en bruine kikker. 

Wallen van Retranchement

Staats-Spaanse Linie in beeld

Samen met de makers van het TV-programma Vroege Vogels hebben we de Staats Spaanse Linies in Zeeuws-Vlaanderen bezocht. Kom meer te weten over de geschiedenis van de forten en schansen die de Staats Spaanse Linies vormen en de belangrijke rol die ze tegenwoordig vervullen voor de natuur, bijvoorbeeld voor boomkikkers, klavers, zandbijen en orchideeën. Kijk de aflevering vol prachtige beelden en verhalen van onze beheerders hier terug: Vroege Vogels aflevering: Staats-Spaanse Linies gemist.

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Nieuws en blogs

Veelgestelde vragen

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.  

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen!