Schenkingen en giften aan Het Zeeuwse Landschap worden zeer gewaardeerd! Je bijdrage kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor grondaankoop, renovatie van erfgoed of om extra voorzieningen te realiseren, zoals wandelroutes of uitkijkpunten.

Keurmerk 
Stichting Het Zeeuwse Landschap draagt de door de belastingdienst toegekende ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen. Dat betekent onder meer dat wij zijn vrijgesteld van erf- en schenkingsbelasting. Een erfenis, legaat of schenking komt dus volledig ten goede aan Het Zeeuwse Landschap.

Nalatenschap of grotere schenking 
Overweeg je om ons werk te steunen met een grotere schenking of nalatenschap? Wij bespreken graag de mogelijkheden met je voor een passende bestemming. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om vanaf € 10.000 een op maat gemaakt doel te bepalen. Maar ook andere bedragen worden goed en verantwoord besteed.

Periodieke giften
Periodieke giften die worden vastgelegd voor een periode van 5 jaar, komen in aanmerking voor belastingaftrek. Een dergelijke schenking kan tegenwoordig eenvoudig tussen Het Zeeuwse Landschap en de schenkende partij worden vastgelegd met een schriftelijke overeenkomst. Op de website van de Belastingdienst vind je hiervoor het juiste formulier. Vanaf een totaalbedrag over die periode van € 10.000 is het mogelijk om de gift te koppelen aan een specifiek project. We gaan hierover graag in gesprek.

Donateurs aan het woord
Voor de aankoop van grond voor bescherming of ontwikkeling van natuur, het renoveren van erfgoed en andere initiatieven om natuur, landschap of erfgoed te beschermen is veel geld nodig. Hieronder lees je de verhalen van twee schenkingen met unieke doelen. Een geweldig gebaar! 

Foto veldstation Saeftinghe

Periodieke gift Vogelringstation

Eric Marteijn en Caro van der Lijcke hebben Het Zeeuwse Landschap in hun testament opgenomen én wilden ook al bij leven iets doen. Zij kozen voor een periodieke gift: gedurende 10 jaar schenken zij een bedrag van €1000,- per jaar, bedoeld voor het Vogelringstation Saeftinghe. “Ik geniet al bijna 50 jaar van vogels langs de Westerschelde. Niet voor niets ben ik sinds jaar en dag lid van ‘t Duumpje in Zeeuws-Vlaanderen. Ook mijn partner Caro gaat graag met me mee op pad. Vogelonderzoek op deze nieuwe bijzondere locatie in Saeftinghe dragen wij daarom een warm hart toe”. 

Tureluur kuikens Sint Laurense Weihoek

Frank vervolgt: “We namen contact op met Het Zeeuwse Landschap en met rentmeester Huibert Simons zijn we in gesprek gegaan over projecten die op hun wensenlijst staan. We merkten algauw dat we voor iets puur, tastbaar en zuiver wilden gaan en toen hebben we – heel prettig – verschillende opties onderzocht. Samen met Huibert en ecoloog Wannes Castelijns zijn we gaan kijken naar een perceel in de Sint Laurense Weihoek, waarvoor een aankoopwens bestond. We hoorden wat er in de directe omgeving gebeurt, zoals bescherming van weidevogels en het reguleren van de waterstand, en herkenden het belang van aankoop van deze ruime hectare. Toen hebben we besloten om dit via een donatie mogelijk te maken.”