Schenkingen en giften aan Het Zeeuwse Landschap worden zeer gewaardeerd! Je bijdrage kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor grondaankoop, renovatie van erfgoed of om extra voorzieningen te realiseren, zoals wandelroutes of uitkijkpunten.

Keurmerk 
Stichting Het Zeeuwse Landschap draagt de door de belastingdienst toegekende ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen. Dat betekent onder meer dat wij zijn vrijgesteld van erf- en schenkingsbelasting. Een erfenis, legaat of schenking komt dus volledig ten goede aan Het Zeeuwse Landschap.

Nalatenschap of grotere schenking 
Overweeg je om ons werk te steunen met een grotere schenking of nalatenschap? Wij bespreken graag de mogelijkheden met je voor een passende bestemming. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om vanaf € 10.000 een op maat gemaakt doel te bepalen. Maar ook andere bedragen worden goed en verantwoord besteed.

Periodieke giften
Periodieke giften die worden vastgelegd voor een periode van 5 jaar, komen in aanmerking voor belastingaftrek. Een dergelijke schenking kan tegenwoordig eenvoudig tussen Het Zeeuwse Landschap en de schenkende partij worden vastgelegd met een schriftelijke overeenkomst. Op de website van de Belastingdienst vind je hiervoor het juiste formulier. Vanaf een totaalbedrag over die periode van € 10.000 is het mogelijk om de gift te koppelen aan een specifiek project. We gaan hierover graag in gesprek. 
 

Heggenreservaat Arnemuiden met zonsopkomst