Onze missie is ‘zorgen voor behoud van natuur en landschapsschoon in Zeeland in de ruimste zin’.

Onze kerntaak is het beheer, de bescherming en de ontwikkeling van de natuur en het landschap in onze eigen terreinen. Daarbij hoort ook het cultuurhistorisch erfgoed dat identiteit geeft aan de streek. Ook richten we ons steeds meer op natuur buiten het Natuurnetwerk. We maken natuur en landschap beleefbaar door openstelling, educatie en voorlichting, wat bijdraagt aan waardering en draagvlak. 

Om onze doelstellingen te bereiken werken we aan onderstaande vijf thema’s. 

Luchtfoto Yerseke Moer

Natuurbeheer

We beheren bijna 10.000 hectare natuurgebied, waarvan het merendeel behoort tot het Natuurnetwerk Nederland. Daarbij streven we naar het behoud of het herstel van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak die van gebied tot gebied kan verschillen. Middels monitoring houden we goed zicht op de flora en fauna zodat de natuur kan floreren. Ook zorgen we ervoor dat voorzieningen als wandelpaden en uitkijktorens in goede staat verkeren.

Bekijk onze natuurgebieden

Bezoekers kijken naar vogels door kijkscherm in Waterdunen

Communicatie en recreatie

We investeren in communicatie, voorlichting en educatie richting onze achterban van donateurs, maar ook voor inwoners en toeristen. Natuurgebieden zijn opengesteld: waar het kan vrij toegankelijk en met beleefmogelijkheden als routes en uitzichtpunten. Waar de natuur kwetsbaar doen we dat in aangepaste vorm, zoals via excursies begeleid met een gids. Zo kan iedereen zelf het belang van natuur en natuurbehoud ervaren.

Bekijk onze activiteiten

Vrachtschip op Westerschelde met haven op achtergrond

Beleidsbeïnvloeding en samenwerking

We denken mee over beleid, zijn alert en handelen op ontwikkelingen die relevant zijn voor natuur en landschap in Zeeland. Dat zijn regelmatig grote maatschappelijke landelijke thema’s, en soms ook specifieke provinciale onderwerpen waar we standpunten op ontwikkelen. We zijn gesprekspartner voor overheden en andere betrokkenen en daarnaast zijn we een betrouwbare samenwerkingspartner op verschillende onderwerpen.

Bekijk onze standpunten

Jaarverslag 2023

Beleidsplan en jaarverslag

Meer lezen over onze statuten, meerjarenbeleidsplan of jaarresultaten? 

Statuten Stichting Het Zeeuwse Landschap 
Beleidsplan 2019-2023  
Publieksverslag 2022
Jaarverslag 2022