Missie en visie

Zorg voor natuur, landschap en cultureel erfgoed is een kwestie van lange adem en focus. Iedere vier jaar stellen we ons vizier weer scherp om goed koers te blijven houden. Onze missie is kraakhelder:

Wij beschermen Zeeuwse natuur, landschap en het daarmee verbonden erfgoed voor nu en voor de generaties na ons

In onze visie staat waar wij in geloven, hoe wij het verschil maken en waarin wij excelleren. Je vindt onze visie hier:

Visie Het Zeeuwse Landschap

Strategische doelen

In ons Meerjarenplan 2024-2027 ‘Natuurlijk vooruit’ kiezen we vijf strategische doelen: 1) Beschermen en ontwikkelen van robuuste natuur, 2) Behoud en ontwikkeling van karakteristieke landschappen, 3) Ons cultuurhistorisch gebouwd erfgoed toekomstbestendig maken, 4) Stem geven aan natuur, landschap en erfgoed en 5) Vergroten van verbinding van met natuur, landschap en erfgoed. Meer informatie over alle doelen vind je hieronder.

Luchtfoto natuurgebied Oranjezon met duinen, strand en zee

1. Beschermen en ontwikkelen van robuuste natuur

Robuuste natuur die veerkrachtig is en bestand tegen klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen is cruciaal. Onze ambitie is om natuurgebieden te vergroten, te verbinden en in te richten, zodat het ecosysteem zich kan ontwikkelen. Daartoe willen we 200 hectare aankopen, vooral binnen Natuurnetwerk Zeeland. De natuurkwaliteit versterken we door de ruim 10.000 hectare goed te beheren. Als we kansen zien voor typische flora en fauna doen we daar graag een stap extra voor. We streven naar natuurinclusieve overgangszones in samenhang met landbouw en recreatie. Het Topgebied Burghsluis bouwen we verder uit met agrarische partners en we leveren een vernieuwd Programma Natuur & Landbouw.

Foto van oude boerderij Hofstede Veldzicht

3. Ons cultuurhistorisch gebouwd erfgoed toekomstbestendig maken

Wij hebben diverse cultuurhistorische objecten in eigendom en beheer, zoals boerderijen, landhuizen en schuren. Gebouwd erfgoed vraagt veel financiële middelen: voor onderhoud en renovatie op kortere termijn én duurzaam beheer in de komende decennia. We willen versnellen in het toekomstbestendig maken en houden van ons erfgoed. Dat doen we in vier projecten waarin erfgoed wordt gerenoveerd en herbestemd met het oog op duurzame exploitatie.

Kinderen en volwassenen met schepnet tijdens ronde van Oranjezon

5. Vergroten van verbinding van mensen met natuur, landschap en erfgoed

De waardering voor natuur, landschap en erfgoed van Zeeland is voor Zeeuwen en Zeelandliefhebbers een belangrijke drijfveer om deze ook te willen beschermen. We blijven werken aan dat maatschappelijk draagvlak. Dit doen we door onze gebieden, daar waar mogelijk, gastvrij open te stellen voor recreatie. Kwetsbare gebieden worden daarbij ontzien. We vergroten onze zichtbaarheid en zetten in op vernieuwing van natuurbeleving en -educatie voor jong en oud. Ook ontwikkelen we meer mogelijkheden om ons te steunen als donateur, vrijwilliger of ambassadeur.