De Slikken van de Heen bestaan uit voormalige zandplaten, slikken en schorren.

Slikken van de Heen

De Slikken van de Heen bestaan uit voormalige zandplaten, slikken en schorren. Door het afsluiten van de Philipsdam in 1987 zijn de gebieden drooggevallen en ontzilt (het zoete regenwater spoelde alle zout uit de bodem). Het gebied is nog steeds sterk in ontwikkeling. Het bestaat uit een parkachtig landschap, waarin bosschages en open gedeelten elkaar afwisselen. De variatie wordt bevorderd door begrazing met wilde paarden, Koniks.

Groei en bloei

Er komen veel broedvogels voor. Minder gewone soorten als de bruine kiekendief, de roodborsttapuit en het paapje broeden er, net als de ransuil en de grote bonte specht. In de winter is de slechtvalk bijna altijd aanwezig, naast grote concentraties van allerlei watervogels. Met enige regelmaat laat de zeearend zich hier zien en, wie weet, zal die hier ook gaan broeden. Ook leven er veel reeën. Die laten zich vrij gemakkelijk observeren, in tegenstelling tot de eveneens in het gebied levende vos.

 

Bezoeken

Door het gebied lopen twee fraaie wandelroutes, beiden circa 3 kilometer lang. Ze zijn gemarkeerd met blauwe en rode gekopte palen. Halverwege de rode route staat langs een voormalige getijdenkreek een vogelobservatiescherm. Aan de blauwe route staat een uitkijktoren. De routes starten vanaf het informatiebord, in de zuidwestpunt van het gebied. De routes zijn voor iedereen vrij toegankelijk; het lopen van de routes is door de ongelijkheid van het terrein niet overal even makkelijk.

Pas op voor teken; controleer uzelf en huisgenoten na de wandeling!

Dit gebied is in alle jaargetijden prachtig!

Het zicht vanaf de uitkijktoren is de klim meer dan waard.

Adres

Campweg, 4675 Sint Philipsland

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring