LET OP:
Door de hoge waterstanden is een deel van de damhertroute niet begaanbaar. Hier wordt u omgeleid. De andere routes zijn weer gewoon bewandelbaar.

Over het gebied

In Oranjezon wandel je door beschutte duinvalleien, bos, duinstruweel, verstuivingen en duingrasland. Dit afwisselende landschap maakt Oranjezon een belangrijk leefgebied van veel duinplanten- en diersoorten. Met een beetje geluk ontmoet je er een damhert of ree! Dichterbij zee wandel je langs helmgras en hoor en zie je regelmatig de zee tussen de duinen door. In het verleden was Oranjezon een waterwingebied. Dit zie je terug aan de kanalen en het naaldbos. 
 
Lees meer
Luchtfoto natuurgebied Oranjezon met duinen, strand en zee

Historie

In de dertiende eeuw zijn schorren bij Vrouwenpolder ingedijkt. Het duinlandschap is gevormd door overwaaiend strandzand uit Domburg. In de eeuwen na het indijken, is het gebied door mensen benut voor konijnenwarandes en waterwinning.  Dit heeft het gebied getekend zoals we het tegenwoordig kennen. In Oranjezon vind je ook veel restanten van de Tweede Wereldoorlog. Lees hier meer over de geschiedenis:

Meer over geschiedenis van Oranjezon

Het unieke landschap heeft ervoor gezorgd dat Oranjezon geselecteerd is als één van de 40 Geosites die onderdeel uitmaken van UNESCO Geopark Schelde Delta.

Grasland Oranjezon met blauwe lucht
Vanaf de parkeerplaats loop je naar de entree. Bij de entree koop je een toegangskaartje en starten de routes en excursies. In Oranjezon zijn vier routes die je langs de hoogtepunten van het gebied leiden. Dit zijn de Bosroute (4 km), Damhertroute (6,5 km), Parnassiaroute (4,5 km) en Torenroute (2,5 km). Tickets voor Oranjezon: 
 
  • Kinderen tot 16 jaar gratis 
  • Met donateurspas van Het Zeeuwse Landschap: gratis voor 2 volwassenen op vertoon van pas.  
  • Overige bezoekers: €1,- p.p, kaartautomaat bij de entree. 

 

Boomleeuwerik

Flora & fauna

Vogels en insecten
In Oranjezon zijn meer dan 200 verschillende soorten vogels gezien. Niet allemaal jaarrond, sommigen komen er alleen om te broeden, om te overwinteren of passeren als trekvogel. De verscheidenheid in biotopen - van bos tot duinvallei - zorgt voor een rijke insectenwereld. Bijzonder om te noemen zijn de grote mierenhopen van de rode bosmier en de vele libellensoorten, die in de kanalen en duinmeertjes leven. 
Parnassia
Planten
Doordat het landschap zo gevarieerd is zijn er veel ‘biotopen’ ofwel groeiplaatsen. Van hoog en droog tot beschut en vochtig. Dat levert een heel gevarieerde plantengroei op. Typische duinplanten gedijen het beste bij schrale grond. Door de stikstofoverbemesting raken ze snel overwoekerd door snellere groeiers. De afgelopen jaren is daarom hard gewerkt om dichtgegroeide valleien weer open te maken waardoor duinvegetatie weer een kans krijgt: borstelbies, geelhartje, dwergzegge, melkkruid en dwergvlas.
Grazende konikpaarden
Begrazing
In Oranjezon lopen konikpaarden en herefordrunderen vrij rond. De dieren helpen ons bij het beheer van het gebied. Ze houden de begroeiing kort en gevarieerd. Met hun hoeven maken ze kleine gaten in de grasmat, waarin weer plantjes kunnen kiemen. En van de poep profiteren ook weer allerlei dieren: met name insecten (mestkevers) en vogels (die de insecten eten). En wat dacht je van amfibieën? We troffen al eens een heleboel jonge rugstreeppadjes in een lekker warme paardendrol aan!

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Nieuws en blogs

Veelgestelde vragen

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.  

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen! 

In diverse gebieden is het mogelijk om een excursie op maat te organiseren. Hier lees je meer over de mogelijkheden en kun je eenvoudig een online aanvraag doen. Doe dat wel minimaal 2 weken voor de gewenste datum, zodat we je een gericht aanbod kunnen doen.