Over het gebied

De Wallen van Sluis zijn interessant vanwege de natuur- én cultuurhistorische waarden. De wallen dateren uit de 14e eeuw. Sluis bloeide in die tijd op als handelsstad door haar ligging aan het Zwin. Het Zwin was een belangrijke zeearm en vaarweg. Aan het einde van de 15e eeuw liep door de verzanding van het Zwin de handel en welvaart van Sluis sterk terug. Maar Sluis is gedurende de Tachtigjarige Oorlog (1568 tot 1648) als vesting van belang gebleven.  

Tegenwoordig floreert de natuur hier goed. Er groeien veel karakteristieke planten en er broeden verschillende vogelsoorten. Daarnaast is dit één van de weinige plekken waar je de zeldzame boomkikker vindt. Er valt genoeg te zien en te beleven tijdens je bezoek aan de Wallen van Sluis. 

Kamgras

Flora & Fauna

Plaatselijk is er op de Wallen van Sluis een typische vegetatie aanwezig die je ook op dijken tegenkomt. Hier kom je karakteristieke soorten tegen zoals kamgras, gevlekte rupsklaver, kattendoorn en ijzerhard. Deze planten komen vooral voor op stukken die licht begraasd en niet bemest worden. 

Langs de grachten waar verruigde rietkragen en struiken groeien, broeden vogels als de waterhoen, bosrietzanger, tuinfluiter, zanglijster, boomkruiper, grote bonte specht en soms een ransuil en steenuil. Het gebied bij de Wallen van Sluis is ook uitermate geschikt voor de boomkikker.
Deze zeldzame kikkersoort houdt van struiken en zoet water. 

Wallen van Retranchement

Staats-Spaanse Linies in beeld

Samen met de makers van het TV-programma Vroege Vogels hebben we de Staats Spaanse Linies in Zeeuws-Vlaanderen bezocht. Kom meer te weten over de geschiedenis van de forten en schansen die de Staats Spaanse Linies vormen en de belangrijke rol die ze tegenwoordig vervullen voor de natuur, bijvoorbeeld voor boomkikkers, klavers, zandbijen en orchideeën. Kijk de aflevering vol prachtige beelden en verhalen van onze beheerders hier terug: Vroege Vogels aflevering: Staats-Spaanse Linies gemist.

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Nieuws en blogs

Veelgestelde vragen

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.  

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen!