Over het gebied

De Yerseke Moer is één van de meest waardevolle natuur- en cultuurlandschappen van Zeeland. Het gebied is getekend door de geschiedenis. De invloed van de zee en het menselijke gebruik hebben voor kreken, drinkputten, hollestellen en het hollebollige landschap gezorgd. Tegenwoordig is de Yerseke Moer een prachtig vogelrijk natuurgebied waar de natuur en cultuurhistorie samenkomen. Het gebied is één van de 40 Geosites die onderdeel uitmaken van UNESCO Geopark Schelde Delta

Lees meer

Kluut met jongen komt uit het water gelopen

Flora & fauna

Het hele jaar door zitten er veel verschillende vogelsoorten in de Yerseke Moer. Dit drassige gebied oefent een grote aantrekkingskracht uit op weidevogels. In het gebied is veel ondiep water dat boordevol voedsel zit. In het voorjaar broeden hier vogels als de kluut, tureluur, grutto en kleine plevier. En ook eenden als wintertaling en slobeend broeden hier. In de winter zitten er duizenden kolganzen, rotganzen, brandganzen en grauwe ganzen.  

 

Yerseke Moer

Beheer

Het beheer is erop gericht om weidevogels broedgelegenheid te bieden, een diverse plantengroei te stimuleren en cultuurhistorische elementen te behouden. 

Een belangrijk deel van onze beheerwerkzaamheden in de Yerseke Moer is erop gericht om zoveel mogelijk weidevogels een plek te bieden om te broeden. We zorgen daarom voor voldoende waterpartijen waar de vogels voedsel in vinden. Daarnaast zorgen we voor een korte vegetatie. Een korte vegetatie is van belang om de vogels nestgelegenheid te bieden. De grote grazers in het gebied helpen met het korthouden van de begroeiing.  

 

Astermonnik

Een andere belangrijke maatregel is het behouden van de historische tekeningen in het landschap. Daarom zorgen we ervoor dat deze kleinschaligheid, het reliëf en de zichtbare percelen uit de moerneringstijd behouden blijven. In het gebied zijn ook nog historische drinkputten en een hollestelle aanwezig. Een hollestelle is een drinkput met een ringwal er omheen die buitendijks lag. Uit de Tweede Wereldoorlog zijn nog twee munitiebunkers bewaard gebleven. Deze hebben we gerestaureerd, en kunnen vleermuizen onderkomen zoeken. 

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Nieuws en blogs

Veelgestelde vragen

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.  

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen!