De historische wallen vormen tegenwoordig een afwisselend natuurgebied, waar je tussen meidoornhagen, poelen en grasland wandelt.

Wallen van Retranchement

De wallen werden in 1604, in de Tachtigjarige Oorlog, gebouwd als verdedingswerk. Tegenwoordig vormen ze een natuurgebied waar je over de wallen wandelt, tussen meidoornhagen, poelen en grasland. Met een beetje geluk hoor je de boomkikkers!

Het verdedigingsbolwerk van Retranchement (Frans voor verschansing of bolwerk) stamt uit de Tachtigjarige Oorlog. Destijds is het opgeworpen op aanwijzing van prins Maurits om de Zwingeul te verdedigen tegen de Spanjaarden. Gedurende de Tachtigjarige Oorlog woonden er alleen soldaten. Later groeide het complex uit tot een gewoon dorp.

Het wallencomplex Retranchement (27 ha) is nu een aaneenschakeling van kleine landschapselementen. Dijken, weitjes, meidoornhagen, knotbomen, hoogstamfruit en drinkputten liggen verspreid over het gebied. In het gebied ligt ook het Fort Berchem, een redoute (veldschans), eveneens uit de Tachtigjarige Oorlog. De aarden wallen zijn in 2010 gereconstrueerd.

Lees ook Vestingwallen van Retranchement op de website van Zeeuwse Ankers.

 

Beheer

Grazers houden het gebied open, soms aangevuld met maaibeheer. Het Zeeuwse Landschap onderhoudt ook heggen en knotbomen  in het gebied.Het doel van het beheer van het natuurgebied de Wallen van Retranchement is het behoud, herstel en waar mogelijk de verhoging van de landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied.

 

Groei en bloei

De boomkikker heeft zijn plekje gevonden op de Wallen van Retranchement. Op zwoele lenteavonden in mei  "kekken" de mannetjes om de gunst van de vrouwtjes. Langs de kruidenrijke oevers fladderen felgekleurde libellen op zoek naar prooien. In zandige stijlkantjes wonen enkele soorten graafbijen en -wespen. Deze en andere insecten vormen het voedsel van de zangvogels die broeden in de meidoornhagen. De oude knotbomen geven onderdak aan de steenuil.

Befaamd is Retranchement als groeiplaats van vier kleine, zeldzame klavertjes: kleine rupsklaver, ruwe klaver, gestreepte klaver en onderaardse klaver groeien op de droge zonnige dijkhellingen. Deze soorten houden van korte vegetatie en daar zorgen de grazende koeien voor. Verder herbergen de wallen nog een groot aantal andere soorten.

Bezoeken

Er lopen diverse wandelpaden door het gebied, de meeste starten bij de parkeerplaats. Fort Berchem is via een ophaalbrug toegankelijk.

Op de wandelpaden mag de hond aangelijnd mee.

In een gedeelte ervan lopen koeien vrij rond, ook op de wandelroute. Zij kunnen onvoorspelbaar reageren op bezoekers. Laat hen daarom met rust, houd afstand en voer of aai de dieren niet. Honden zijn daar niet toegestaan, ook niet aan de lijn. Dit staat op de borden aangegeven.

 

Ga in het voorjaar mee met een boomkikker-excursie!

Adres

Parkeren aan de Dorpsstraat en in de Molenstraat ter hoogte van nr 12 te Retranchement. Hier starten de wandelroutes.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring