Meten is weten. Reden voor veel vrijwilligers, studenten, beroepsonderzoekers en medewerkers van Het Zeeuwse Landschap om onderzoeken uit te voeren. De resultaten van deze onderzoeken leveren meer inzicht in hoe ‘het gebied werkt’ en wat de betekenis is voor allerlei soorten. Dit kan aanleiding zijn om het beheer aan te passen. Sinds 2022 hebben we in het gebied een veldstation staan. Dit biedt ruimte aan onderzoekers. Daarnaast is het vogeltrekstation er gevestigd.   
 
Natuuronderzoek
Natuuronderzoek uitvoeren is intensief werk, dat kunnen de natuurbeherende organisaties niet alleen. Daarom helpt een grote groep vrijwilligers verschillende onderzoeken. De Vogelwerkgroep van Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut speelt hierin een heel belangrijke rol. De vereniging voert al sinds 1988 vogelonderzoek uit in Saeftinghe. Daarnaast worden de vegetatie, insecten, vissen en zoogdieren gemonitord. Ook wordt onderzocht hoe het land gevormd wordt door stroming, afkalving en afzettingen (morfologie). 
 
Heb je interesse om hier als student een onderzoek uit te voeren? Neem dan contact met ons op! 
 
Archeologisch onderzoek
Het Verdronken Land van Saeftinghe heeft een rijke historie. Er zijn talloze interessante archeologische vondsten gedaan. Maar je mag niet zomaar gaan zoeken of graven: het onderzoek hiernaar is gebonden aan een strikt protocol en vindt uitsluitend plaats door vergunninghouders. 

 

Het onderzoek wordt gecoördineerd door de Werkgroep Archeologie Hulst. Uitgangspunt is dat alleen objecten die vanzelf (bv. door de werking van het getij) aan de oppervlakte zijn gekomen en anders verloren zouden gaan, worden verzameld en gedocumenteerd. De rest blijft bewaard in de bodem zelf. 
 
Heb je interesse om hier als student een onderzoek uit te voeren? Neem dan contact met ons op! Alle vondsten zijn eigendom van de Provincie Zeeland, een deel hiervan is te zien in het Bezoekerscentrum Saeftinghe.