Ecoloog Pepijn Calle met verrekijker
Pepijn Calle
Ecoloog
In bijna alle natuurterreinen die door Het Zeeuwse Landschap worden beheerd lopen grote grazers. Deze grazers vervullen een cruciale rol in het behoud van biodiversiteit en bijzondere landschappen. Ze doen het werk van zware machines, maar dan veel subtieler. En ze hebben nog veel meer voordelen.

Cruciaal proces

Talloze planten, paddenstoelen en dieren die in onze gebieden leven, zijn afhankelijk van grote en soms ook kleine grazers. Zonder deze grazers zouden veel waardevolle gras- en struweellandschappen al snel dichtgroeien tot ruigte en een soortenarmer bos. Daarnaast zijn veel soorten afhankelijk van de mest of van de kadavers van deze grazers. Begrazing wordt dan ook als een van de belangrijkste natuurlijke processen gezien om ecosystemen optimaal te laten functioneren.
Raaf op kadaver

Het Zeeuwse Landschap past natuurlijke begrazing toe in de Slikken van de Heen, Plaat van de Vliet en Oranjezon. Het kuddebeheer besteden we hier uit aan stichting Free Nature. Op basis van intensieve monitoring van flora en fauna én de gezondheid van de dieren besluiten we jaarlijks gezamenlijk hoe we de kuddes verder willen laten ontwikkelen. Door te sturen op basis van de dichtheden en type grazer streven we naar de meest ideale omstandigheden voor flora en fauna.  

Wisenten in de Slikken van de Heen

Wisent

Wisenten lopen in de Slikken van de Heen en de Plaat van de Vliet. Ze knakken graag jonge boompjes af en schillen oudere bomen, waardoor het ecologisch zo waardevolle halfopen landschap intact blijft. Verder zijn het echte snoepers en is het effect op de graslanden daardoor subtiel. Ze zijn dol op reuzenberenklauw en voorkomen zo dat deze invasieve exoot een gebied overgroeit. 

Waterbuffels in Saeftinghe

Waterbuffel

Waterbuffels worden ingezet voor schorverjonging. Je vindt ze in Saeftinghe (Schor van Baalhoek) en van november tot april in Vlaamse natuurgebieden van het Grenspark Groot Saeftinghe. Waterbuffels zijn echte bulketers en eten graag vezelrijk voer. Uit een pilot in Saeftinghe blijkt dat ze veel riet, heen en zeekweek eten. Daarvoor in de plaats ontstaan soortenrijkere zoutvegetaties. 

 

Schapen

Schaap

Van oudsher grazen er schapen op de Zeeuwse dijken, duinen, schorren en op de zandgronden in de grensstreek. Voorheen was dat vooral onder de begeleiding van een herder, maar vandaag de dag staan ze veelal binnen rasters. We zetten ze met name in voor bestrijding van Amerikaanse vogelkers. Een enkele keer gebruiken we ze ook om in de herfst en winter verruigde vegetaties kort af te grazen.