Wij beschermen de natuur en erfgoed in onze gebieden. En we willen ook dat mensen ervan kunnen genieten. Onze wandelroutes en uitkijkpunten zijn zó gelegd, dat er rustige plekken zijn voor de dieren en kwetsbare natuur wordt ontzien. Voor activiteiten in een van onze natuurgebieden heb je onze toestemming nodig omdat dit verstorend kan werken voor de natuur of de andere bezoekers in het gebied.  

Toestemmingscriteria 

Je hebt toestemming nodig als één of meerdere van deze punten geldt: 

  • Je wilt een excursie of wandeltocht geven in/via/door onze gebieden.
  • Deelnemers betalen voor de activiteit (commercieel) of betalen lidmaatschapsgeld of inschrijfgeld (verenigingen, stichtingen).
  • De verwachte groep is groter dan 20 personen.
  • De activiteit heeft invloed op de natuur of andere bezoekers.
  • Je wilt voorzieningen aanbrengen, bijvoorbeeld routeaanduidingen, vlaggen.

Geen toestemming 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc. 

Hoe verstuur ik een aanvraag voor toestemming? 

Stuur je aanvraag minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving in. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier en mail dit samen met de incasso-machtiging voor administratiekosten naar info@hetzeeuwselandschap.nl. Onze medewerkers nemen dan zo spoedig mogelijk contact op. Je hoort dan ook welke kosten er verbonden zijn aan het gebruik van het natuurgebied. 

Goed om te weten 

  • Voor alle activiteiten geldt dat de algemene toegangsregels voor het gebied gevolgd moeten worden.
  • Toestemming van Het Zeeuwse Landschap betekent niet dat je geen andere vergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld van gemeente of provincie. Hier dien je zelf voor te zorgen.
  • Toestemming van Het Zeeuwse Landschap geldt alleen voor ons eigen terrein.
  • Toestemming wordt niet verleend als de activiteit eerder wordt aangekondigd dan dat wij toestemming hebben verleend.