Introductie

Stichting Het Zeeuwse Landschap, beheerder van Het Verdronken Land van Saeftinghe, werkt samen met Vlaamse en Nederlandse partners aan de realisatie van het gebiedsontwikkelingsproject Grenspark Groot Saeftinghe. Het overkoepelende doel van dit project is het versterken van de verbinding tussen natuur, landbouw en haven. 

Binnen Grenspark Groot Saeftinghe zetten we ons in voor: de realisatie van het nieuwe buitendijkse natuurgebied dat grenst aan Het Verdronken Land van Saeftinghe, duurzame vrije tijdsbesteding in de streek en natuurinclusieve landbouw.

Saeftinghe veldstation

Hoe

In samenwerking met de partners wordt er binnen Grenspark Groot Saeftinghe gewerkt aan projecten die de natuur en natuurbeleving verbeteren. De natuur rondom de Westerschelde wordt uitgebreid met de ontwikkeling van een nieuw natuurgebied. En de recreatieve infrastructuur in de omgeving wordt verbeterd tijdens Interreg project IV: “Grenspark Groot Saeftinghe”. Lees hier meer over de deelprojecten binnen Grenspark Groot Saeftinghe:

Lees meer

Logo Grenspark Groot Saeftinghe

Partners

Stichting Het Zeeuwse Landschap is in mei 2021 een samenwerkingsovereenkomst voor 5 jaar aangegaan met de onderstaande partners. Samen met deze partners wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen binnen Grenspark Groot Saeftinghe. Het samenwerkingsverband bestaat uit Port of Antwerp-Bruges, Natuurpunt Waasland, EGTS Linieland van Waas en Hulst, Provincie Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen, Agentschap voor Natuur & Bos, Maatschappij Linkerscheldeoever, Gemeente Hulst, Gemeente Beveren en De Vlaamse Waterweg.

Contact

Heb je vragen over het Grenspark Groot Saeftinghe project? Neem dan contact op met Lennard Openneer (Projectmanager Grenspark Groot Saeftinghe binnen Stichting Het Zeeuwse Landschap) of bel naar 06-10100376. 

Kijk hier voor alle actuele informatie over Grenspark Groot Saeftinghe.