De bossen van Clinge en St. Jansteen liggen niet op de zeeklei, maar op kalkarm dekzand. Dat levert -voor Zeeland- bijzondere begroeiing op!

Waterwinbossen

Het Zeeuwse Landschap nam in 2009 het beheer van het waterwingebied tussen Clinge en Heikant over van Evides. Het waterwinbedrijf Evides is nog steeds eigenaar; de waterwinningsfunctie bleef behouden en daarnaast zijn natuur- en recreatieve waarden ontwikkeld. Dit is één van de drukst bezochte gebieden van Het Zeeuwse Landschap. Trimmen, wandelen, nordic walking, fietsen, mountainbike, paardrijden, schaatsen en natuurobserveren behoren tot de mogelijkheden.

Drie deelgebieden

  • Rondom Clinge zijn vooral bossen te vinden. De meeste hiervan bestaan uit uitheemse bomen die aangeplant zijn voor de bosbouw. De bossen zijn monotoon en de aanplant staat dicht op elkaar. Er zijn echter ook oude zomereiken en beuken te vinden. Hier ligt een speelbos voor kinderen.
  • Ten zuiden van Sint Jansteen is het gebied kleinschaliger: lanen met oude bomen, kleine weiden die vroeger als rootakker gebruikt werden voor de vlasverwerking. Boeren uit de omgeving brachten na de oogst het vlas naar het gebied om het te laten roten. Door het roten verweerde het buitenste laagje van de vlasstengel en kon deze gebruikt worden in de linnenindustrie. De kleinschalige akkers werden ingezaaid met rogge. Van de vlas- en roggeteelt is momenteel weinig meer terug te vinden in het gebied.
  • De Wildelanden, ten zuiden van Heikant. Dit gebied bestaat uit weilanden en boomweiden met populieren. Hier liggen ook enkele plassen moet zoet water. Deze houden het gehele jaar water.

 

 

Beheer

Het beheer is, naast het reguliere onderhoud, gericht op herstel van natuur- en landschapswaarden. Recreatie is ook een belangrijk aandachtspunt.
Bedreigde soorten krijgen een steuntje in de rug: verruigde en dichtgegroeide terreinen zijn kleinschalig geplagd en gemaaid voor de Veldkrekel, Vijfvlekkige Sint Jansvlinder en de Levendbarende hagedis.

Bezoeken

Download hier de overzichtskaart van de Waterwinbossen op 2xA4 (enkelzijdig printen en samenvoegen) of op A4-formaat, of de detailkaarten van de Clingse Bossen, de Bossen van Sint Jansteen en de Wildelanden (allen A4-formaat).

In het gebied zijn diverse wandelroutes uitgezet; deze zijn gemarkeerd in het veld. Parkeren kan bij de Van Hogendorplaan in Kapellebrug.

Er zijn enkele hondenlosloopgebieden aangegeven. In de rest van het gebied moet de hond aan de lijn!

Het speelbos is het best te bereiken vanaf de parkeerplaats aan de Molenstraat in Clinge.

Er is een unieke fotohut te huur in het gebied, midden in het bos.

Wil je een activiteit organiseren? Dan heb je daarvoor toestemming nodig. Hier vind je alle benodigde informatie en de formulieren om een vergunning aan te vragen.

 

Adres

Parkeerplaats: Van Hogendorplaan, 4565 EP Kapellebrug
Hier starten ook gemarkeerde wandelroutes.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring