Zuidelijke glazenmaker

Over het gebied

De Wilde Landen bij Heikant is heel anders dan de waterwinbossen en is heel open. Het gebied wordt gekenmerkt door een grote zoetwaterplas met flauwe natuurlijke oevers. Aan de westkant liggen hooilanden met zoetwaterplassen en poelen. Aan de zuidkant ligt loofbos en centraal is nog een klein naaldbosperceel.

Bloedrode heidelibel

Beheer

Een deel van het grasland wordt door runderen begraasd en verder wordt er aanvullende hooibeheer uitgevoerd.
In het verleden is de zonnebaars in de poelen bestreden door snoeken uit te zetten.