Laan door de bossen

Over het gebied

De bossen van Sint Jansteen worden vooral gekenmerkt door loofhout en een aantal open vlaktes. Op een aantal van deze vlaktes groeit zelfs heide.
Lange lanen en veel waterpartijen bepalen hier het beeld. Door de aanwezigheid van water vind je hier ook meer libellen en watervogels.
Aan de noordrand liggen verschillende kleine akkertjes waar historische gewassen worden geteeld zoals Sintjansrogge en boekweit. 

Boomkruiper

Flora & fauna

In de bossen worden alle vijf de spechtensoorten waargenomen en ook typische bossoorten als boomklever en boomkruiper. De bossen zelf zijn een mix van verschillende loofboomsoorten en fijnsparren Op de graslanden en open veldjes komen weer hele andere planten voor dan in de bossen. Zo staat er daar zandblauwtje, klein vogelpootje en struikhei. In de waterwinkanalen groeien waterplanten als de middelste waterranonkel, rosse vossestaart en kleine watereppe. In de gaten van oude bomen zitten vleermuizen, waaronder de zeer zeldzame mopsvleermuis.