Over het gebied

De Koude- en Kaarspolder is een cultuurhistorisch landschap waar je tegenwoordig geniet van een grote diversiteit aan vogels en planten. Inlagen zijn ooit aangelegd om bij een eventuele dijkdoorbraak het landverlies beperkt te houden. Achter de verzwakte zeedijk legde men een 'reservedijk' aan: de inlaagdijk. De inlaagdijk werd gemaakt van grond uit het tussenliggende stuk. Daar ontstond de lager gelegen inlaag. Dit cultuurhistorische landschap is tegenwoordig een trekpleister voor een grote diversiteit vogels. Deze diversiteit heeft het natuurgebied te danken aan de afwisseling in landschapstypes en de zoute ondergrond. 

Luchtfoto van de Koude- en Kaarspolder

Beheer

De broedvogeleilanden in het gebied worden af en toe geschoond om ze kaal te houden voor kustbroedvogels. Rond het gebied staat een roofdierwerendraster om de broedende vogels te beschermen. Recent zijn er in het middendeel drie nieuwe broedvogeleilanden aangelegd en is het raster uitgebreid. De zuidelijke dijk wordt beheerd als bloemdijk.

Jonge steltkluut

Doortrekkers

Maar ook vogels die van de afwisseling van land en water houden, zoals eenden en steltlopers, zie je hier veel. Verder zijn er vaak vogels te zien die het gebied gebruiken als voedselplek. De groenpootruiters, witgatjes, lepelaars en watersnippen zijn allemaal regelmatig opzoek naar eten in het gebied. En in een plas aan de westpunt van de inlaag ligt een hoogwatervluchtplaats van onder meer scholeksters en bonte strandlopers. In de winter verblijven er groepen smienten en rotganzen. 

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Nieuws en blogs

Veelgestelde vragen

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.  

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen!