Een vogelgebied bij uitstek, gelegen aan de Oosterschelde.

Koude- en Kaarspolder

De Koude- en Kaarspolder zijn inlagen, ooit aangelegd om bij een eventuele dijkdoorbraak het landverlies beperkt te houden. Achter de verzwakte zeedijk legde men een 'reservedijk' aan: de inlaagdijk. De inlaagdijk werd gemaakt van grond uit het tussenliggende stuk; daar ontstond de lager gelegen inlaag.

Vanaf de aangrenzende Breedsendijk is duidelijk te zien dat de plantengroei in de Kouden- en Kaarspolder erg gevarieerd is. Vooral de gedeelten waar zoute kwel optreedt vertonen een bonte kleurschakering van lichtgroen en oranje via bruin en blauwgroen tot diep donkerpaars.
Het gebied is het hele jaar door een eldorado voor vogels. In de winter verblijven er groepen smienten en rotganzen en in een plas aan de westpunt van de inlaag ligt een hoogwatervluchtplaats van onder meer scholeksters en bonte strandlopers. Rondom de plas broeden kokmeeuwen en visdieven in een kolonie en vaak broedt hier ook een enkele noordse stern. Het hele jaar door zijn er vele foeragerende vogels aanwezig. Groenpootruiters, witgatjes, lepelaars en watersnippen zijn allemaal regelmatig te zien. In de weilanden in de rest van de inlaag broeden weidevogels als de tureluur en de kievit.

 

Bezoeken

Vanaf de aangrenzende dijk kunt de vogels uitstekend observeren. Het gebied is niet toegankelijk.

In het najaar kleurt de zeekraal de inlagen rood.

Adres

Breedsendijk, Yerseke

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring