Lege sloten, kale en soms zelfs gescheurde grond, uitgedroogd gras. Dit beeld komt de laatste jaren helaas veel voor in natuurgebieden de Yerseke en de Kapelse Moer. Dat gaat ten koste van duizenden jaren oud veen in het gebied én jonge weidevogels die geen voedsel kunnen vinden op droge grond. Vorig jaar heeft het waterschap Scheldestromen samen met Het Zeeuwse Landschap een proef gedaan met het inlaten van water in de Yerseke Moer. Dit jaar krijgt de proef in aangepaste vorm een vervolg. Op 12 maart, vóór de start van het broedseizoen, plaatst een aannemer in opdracht van Het Zeeuwse Landschap twee pompen aan de Everseweg, middenin de Yerseke Moer.
Zonnepomp

Zonnepompen

Om het water in het hele gebied op peil te houden, komen meer pompen op verschillende plekken. Vandaag, 12 maart, vóór de start van het broedseizoen, plaatst een aannemer in opdracht van Het Zeeuwse Landschap twee pompen aan de Everseweg, middenin de Yerseke Moer. Deze pompen werken op zonne-energie en zorgen ervoor dat voldoende polderwater uit het zuidelijke deel naar het noordelijke deel gaat. De pompen zijn gefinancierd door de Provincie Zeeland.

Het waterschap plaatst in maart net als vorig jaar weer een pomp nabij de Vlakeweg. Hiermee kan het polderwater, mits er voldoende beschikbaar is, in het natuurgebied worden gepompt. 

Resultaten

Het waterschap monitort de waterkwaliteit en de waterpeilen en -hoeveelheden. Voor de natuur is niet alleen de hoeveelheid water belangrijk, maar ook de waterkwaliteit. Resten van gewasbeschermingsmiddelen kunnen schadelijk zijn voor de insecten die vogels en hun jongen weer eten. 

De resultaten van deze proef leveren informatie op over de waterkwaliteit en de mogelijkheden van waterverdeling. Deze informatie nemen de partijen mee in het onderzoek naar de maatregelen om de verdroging van de Kapelse en Yerseke Moer structureel aan te pakken.