Kluut met jongen komt uit het water gelopen

De Driehoek

De Driehoek is het deelgebied wat ten noorden van de Postweg ligt. Het heeft sinds de inpoldering een lange (veelal extensieve) landbouwgeschiedenis. Het gebruik bestond grotendeels uit beweiding met vee. Tevens waren er aan de westkant kleine akkertjes aanwezig. Plaatselijk vond er geleidelijk wat schaalvergroting van vooral akkerland plaats en werden er tevenslaagstamboomgaarden aangelegd. Een deel van de graslanden is echter altijd hollebollig gebleven. Dit gegeven, plus de rijke broedvogelstand waren voor Het Zeeuwse Landschap dan ook de aanleiding om hier in 2001 en 2002 de eerste percelen aan te kopen. In 2013 is het grootste deel verworven en vormt de schakel tussen de Koude- en Kaarspolder en de Yerseke Moer. 

Het gebied is vooral voor steltlopers aantrekkelijk door de lage waterstanden en vele slikranden. Kluten komen hier tot broeden en in de winter zitten er grote aantallen pijlstaarten.