Foto van Marcel Klootwijk, medewerker communicatie en publiekszaken
Marcel Klootwijk
Medewerker communicatie en publiekszaken
In Zeeland komen vijf soorten uilen voor, de ransuil, velduil, steenuil, kerkuil en bosuil. Een aantal daarvan, steenuil en velduil, kun je ook overdag zien, maar de meesten zijn echte nachtdieren. Sommige broeden graag in nabijheid van mensen zoals de kerkuil en de steenuil, terwijl anderen liever in het bos zitten. Ze broeden in holen, oude kraaiennesten, nestkasten en zelfs op de grond.
Velduil

Velduil

Schorrenuil zou een betere benaming zijn voor deze dagactieve uil, die voornamelijk op muizen jaagt. Je ziet velduilen namelijk het meest in het winterhalfjaar op buitendijkse schorren. Hier jagen ze door laag boven de begroeiing te vliegen, waarbij ze ineens naar beneden duiken. Als broedvogel is de velduil uiterst zeldzaam bij ons, maar in de trektijd en winter heb je wel een goede kans hem tegen te komen. 

Kerkuil in een venster

Kerkuil

Deze uil zie je weleens als een ‘wit spook’ in de koplampen van de auto. De soort broedt in kerken, oude gebouwen en schuren en komt pas naar buiten als het donker is. Kerkuilen jagen in bermen en langs slootkanten in agrarisch gebied op muizen. Helaas sneuvelt er hierdoor weleens eentje in het verkeer. Ze hebben een lang broedseizoen en kunnen wel drie legsels per jaar produceren.