Over het gebied

De Aardenburgse Havenpolder is een kleinschalig polderlandschap met een grote diversiteit aan landschapstypes. Het gebied bestaat uit grasland, knotwilgen, water, moeras, rietland, poelen en een populierenrij. Deze variatie zorgt ervoor dat de diversiteit aan planten en dieren in dit gebied groot is. Maar niet alleen de biodiversiteit maakt het gebied bijzonder. De Aardenburgse Havenpolder heeft een bijzondere geschiedenis.
 
Lees meer over geschiedenis

 

Kleine watersalamander

Flora & fauna

Amfibiën

De Aardenburgse Havenpolder heeft een gevarieerd landschap. Het bestaat uit grasland, rietvelden en open water. Er komen enkele bijzondere plantensoorten voor zoals de schaafstro, akkerandoorn en de kleine wolfsmelk. 

De poelen en wateren rondom de schansen zijn belangrijke plekken voor de boomkikker en de kamsalamander. Ook algemenere soorten als kleine watersalamander en groene kikker komen hier voor. 
Aardenburgse Havenpolder

Beheer

Schansen

De Olieschans en de Bordeelschans zijn in de 16e eeuw aangelegd als onderdeel van de Staats-Spaanse linies. De Bordeelschans is in 2012 opgeknapt, de contouren van de wallen zijn weer te zien in het landschap.  

In 2006 is het zuidelijke deel van de Aardenburgse Havenpolder opnieuw ingericht. Dit is gedaan met speciale aandacht voor de boomkikker. De historische geul is toen weer uitgegraven. Deze geul stond vroeger in verbinding met de Zwingeul en vormde de vaarweg naar de haven van Aardenburg. Langs de geul zijn meerdere poelen aangelegd en struiken geplant.
Wallen van Retranchement

Staats-Spaanse Linies in beeld

Samen met de makers van het TV-programma Vroege Vogels hebben we de Staats Spaanse Linies in Zeeuws-Vlaanderen bezocht. Kom meer te weten over de geschiedenis van de forten en schansen die de Staats Spaanse Linies vormen en de belangrijke rol die ze tegenwoordig vervullen voor de natuur, bijvoorbeeld voor boomkikkers, klavers, zandbijen en orchideeën. Kijk de aflevering vol prachtige beelden en verhalen van onze beheerders hier terug: Vroege Vogels aflevering: Staats-Spaanse Linies gemist.

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Nieuws en blogs

Veelgestelde vragen

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen! 

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.