Historie

De Aardenburgse Havenpolder kent een aantal deelgebieden: de Aardenburgse Havenpolder Noord, Aardenburgse Havenpolder Zuid, de Oost-en Westhavendijk en de Olie- en Bordeelschans. De locatie van het gebied kent een bijzondere geschiedenis met veel verschillende gebeurtenissen over een lange tijd.  

Aardenburg werd in de Romeinse tijd als vesting gebouwd, ter verdediging van de kust. Spoedig ontwikkelde zich hier een haven en handelsnederzetting. De vesting werd in de 3e eeuw vanwege overstromingen verlaten. Het middeleeuwse Aardenburg groeide van de 10e tot 14e eeuw uit als handelsstad. Al in 1244 werd de vaarweg uitgediept en gekanaliseerd. In de loop van de 14e eeuw werd het onderhoud van de dijken door politieke en economische achteruitgang verwaarloosd, waardoor regelmatig overstromingen plaatsvonden. 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden de dijken doelbewust doorgestoken. Tussen 1600 en 1604 legden de Spanjaarden ter verdediging van de haven en toegangsweg naar Aardenburg de Olieschans aangelegd. In 1604 ook de Bordeelschans. Na afloop van de Tachtigjarige Oorlog werd met de herdijking van het ondergelopen land begonnen. De Aardenburgse Havenpolder werd opnieuw als toegangshaven voor Aardenburg ingericht. In 1813 (Franse tijd) werd de  haven definitief ingepolderd en werden er wegen aangelegd. 

In 1905 werd langs de weg die de  Havenpolder Noord begrensd, een steenfabriek gebouwd. Hier werden bakstenen gemaakt van zware klei, gewonnen in de Havenpolder en naastgelegen dijken. De voormalige kleiputten zijn nog zichtbaar.