Over het gebied

Sint Laurense Weihoek is hét topgebied voor weidevogels op Walcheren. Dit unieke gebied is een trekpleister voor een grote diversiteit aan vogels. Wandel of fiets langs het gebied en geniet van alle vogelgeluiden. Omdat de vogels gewend zijn aan voorbijgangers, laten ze zich van dichtbij bestuderen. Tijdens het broedseizoen zie je regelmatig kuikens van kieviten, tureluurs en grutto's lopen. Dit oudlandgebied, waar klei op veen ligt, is van oorsprong erg laag. Moernering (het afgraven van door zout doordrenkt veen) en inklinking door ontwatering hebben na de Middeleeuwen voor verdere verlaging van het gebied gezorgd. Hierdoor zijn de weilanden altijd te nat gebleven voor landbouw. Ondanks de ruilverkaveling is dit gebied altijd een nat weidevogelgebied gebleven. 

Grutto vrouwtje in een bloemrijk weiland

Flora & fauna

Weidevogels

Het hele jaar door kun je in de Sint Laurense Weihoek een grote diversiteit aan vogelsoorten zien. In het voorjaar broeden hier kluten, kleine plevieren, veldleeuwerik, graspieper, grutto en kievit. Het gebied is een ware kraamkamer van de natuur. Voor weidevogels is het één van de topgebieden in Zeeland.

Haas

Overwinteraars

In de wintermaanden zie je smienten, kolganzen en brandganzen. Naast grazende vogels zijn er in de winter ook vaak grote groepen goudplevieren aanwezig. In zachte winters zie je hier ook kemphanen. Op de kale velden zijn hazen in de winter veel beter zichtbaar.

Windmolen en Lange Jan

Waterhuishouding

De steeds langer durende periodes van droogte zorgen voor uitdagingen. Om het natuurgebied vochtig te houden, zijn molentjes neergezet die water oppompen. Door deze maatregel blijven grote delen langer nat. Dit is belangrijk om de natuurwaarden in het gebied in stand te houden. Weide- en watervogels die in het gebied broeden, eten en rusten hebben dit hard nodig om te overleven.  

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Nieuws en blogs

Veelgestelde vragen

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.  

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen!