Grazige vlakten, bos en struweel en water wisselen hier elkaar af. In het voorjaar klinkt hier het kè-kè-kè-kè-kè van de boomkikker.

Willem Leopoldpolder

De Willem-Leopoldpolder  is een internationale polder: een deel ligt op Nederlands en een deel op Belgisch grondgebied. De polder is vernoemd naar de beide koningen: Willem III der Nederland en Leopold II van België. De Willem-Leopoldpolder en aangrenzende Verschepolder zijn sinds 2003 onderdeel van het uitgestrekte natuurgebied van de Sluisse- en Zwinpolders.

Ondanks het feit dat het intergetijdengebied het Zwin op slechts 100 meter ligt, is het water in het gebied zoet. Er zijn veel gradiënten aanwezig zoals droog-nat, klei-zand, voedselrijk(er)-schraal, struweel en open zand. Hierdoor oogt het gebied gevarieerd en hebben zich in korte tijd veel bijzondere soorten gevestigd.

Beheer

Sinds 2012 vindt er jaarrondbegrazing plaats met Aberdeen angusrunderen en shetlandpony’s. Het beheer van het gebied ligt voor een belangrijk deel in handen van deze dieren. Slechts hier en daar wordt er met de maaimachine wat bijgestuurd. Het grootvee graast een groot deel van de vegetatie kort en open. Daarmee voorkomen zij dat de begroeiing verruigt en daardoor soortenarmer wordt.

Het is de bedoeling dat door deze vorm van begrazing een afwisselend golvend landschap ontstaat, met grazige vlakten en waterpartijen afgewisseld met struweel en kleine bosjes. Een rijk biotoop waarin veel soorten een thuis zullen vinden.

Groei en bloei

Veel bijzondere soorten hebben hun weg al gevonden naar deze polder: gestreepte klaver, echte kamille, ruige klaproos, akkerviooltje en kromhals. De schrale bodem en variatie in hoe vochtig of droog het is, zorgen voor een enorme soortenrijkdom. Ook zeldzame soorten als zomerbitterling, bijenorchis, gewone agrimonie, goudhaver, en graslathyrus groeien er.

Boomkikker
De boomkikker vond na de herinrichting al snel zijn weg naar het gebied; de afwisseling van struweel en waterpartijen maken het tot een prima leefgebied. De kamsalamander, gewone pad, watersalamander en bruine kikker komen er in lage dichtheden voor.

Vogels
Graspieper, kneu, patrijs, slobeend, tureluur en veldleeuwerik, kwartel: het gebied trekt veel vogelsoorten aan. De verwachting is wel dat met verandering van vegetatie (meer struweel) het voor weidevogels minder aantrekkelijk wordt.

Libellen
Door de aanwezigheid van vele poelen en plassen met een vrij goede waterkwaliteit leven er libellen zoals vuurlibel, zwervende pantserjuffer, tengere grasjuffer en zwervende heidelibel.

Bezoeken

Er zijn wandelpaden aangelegd, gemarkeerd met houten paaltjes.

Honden aan de lijn toegestaan.

Let op: de koeien kunnen ook op de wandelroute lopen. Zij kunnen onvoorspelbaar reageren op bezoekers. Laat hen daarom met rust, houd afstand, voer of aai de dieren niet en houd honden aan de lijn.

 

Kom in het voorjaar luisteren naar de boomkikkers!

Adres

Cadzandseweg, 4525 LT Retranchement

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring