Over het gebied

De Willem-Leopoldpolder is één van de plekken waar je de zeldzame boomkikker vindt. Kom in het voorjaar luisteren naar het kekkerende geluid. Naast deze bijzondere soort vind je hier ook een grote diversiteit aan planten, vogels en libellen. De grote variatie in landschapstypes hebben een grote aantrekkingskracht die zorgt voor deze grote variatie.  Het natuurgebied is een internationale polder: een deel ligt op Nederlands en een deel op Belgisch grondgebied. De polder is vernoemd naar de beide koningen: Willem III der Nederland en Leopold II van België. De Willem-Leopoldpolder en aangrenzende Verschepolder zijn sinds 2003 onderdeel van het uitgestrekte natuurgebied van de Sluise- en Zwinpolders.

Ondanks dat het intergetijdengebied het Zwin op slechts 100 meter ligt, is het water in de Willem-Leopoldpolder zoet. Er zijn veel landschapstypes aanwezig zoals droog-nat, klei-zand, voedselrijk(er)-schraal, struweel en open zand. Hierdoor oogt het gebied gevarieerd en hebben zich in korte tijd veel bijzondere soorten gevestigd. 

Bijenorchis

Flora & fauna

Planten
 
Veel bijzondere soorten hebben hun weg al gevonden naar deze polder: gestreepte klaver, echte kamille, ruige klaproos, akkerviooltje en kromhals. De schrale bodem en variatie in hoe vochtig of droog het is, zorgen voor een enorme soortenrijkdom. Ook zeldzame soorten als zomerbitterling, bijenorchis, gewone agrimonie, goudhaver en graslathyrus groeien er.
Vuurlibel
Libellen 
 
Door de aanwezigheid van vele poelen en plassen met een vrij goede waterkwaliteit leven er libellen zoals vuurlibel, zwervende pantserjuffer, tengere grasjuffer en zwervende heidelibel. 
Willem Leopoldpolder en Wallen van Retranchement vanuit de lucht

Beheer

Sinds 2012 vindt er jaarrondbegrazing plaats met Aberdeen angusrunderen en shetlandpony’s. Het beheer van de Willem-Leopoldpolder ligt voor een belangrijk deel in handen van deze dieren. Op sommige plekken wordt er gemaaid. Het grootvee graast een groot deel van de vegetatie kort en open. Verruiging van de begroeiing wordt hiermee voorkomen. Op een natuurlijke manier wordt het gebied verder begraasd door de aanwezige konijnen. Een ander doel van deze manier van begrazen is dat er een afwisselend en golvend landschap ontstaat, met grazige vlakten en waterpartijen afgewisseld met struweel en kleine bosjes. Een afwisselend leefgebied waarin veel soorten zich thuis voelen. 

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Nieuws en blogs

Veelgestelde vragen

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.  

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen!