Erfgoed

Cultuurhistorie en landschap zijn nauw met ons werk verweven.
Het verhaal van Zeeland, ‘land in zee’, is zichtbaar in het landschap: de strijd tegen water, het leven met en rondom het water, de oorlogen die hier gevoerd zijn, de handelsgeschiedenis: alles heeft zijn sporen in ons landschap en onze natuurgebieden nagelaten.

Het Zeeuwse Landschap zet zich in om dit landschap, de daarmee verbonden geschiedenis en de natuurwaarden veilig te stellen. En ook, om het bijbehorende verhaal te vertellen.
We doen dat veelal in samenwerking met andere organisaties; per project of locatie wordt de samenwerking gezocht.

Leesbaar landschap

We beheren natuurgebieden die behalve om hun grote natuurwaarde ook cultuurhistorisch van belang zijn. Dat zijn grote, bekende en drukbezochte gebieden zoals het Verdronken Land van Saeftinghe en Oranjezon, maar ook minder bekende pareltjes zoals de Inlagen Noord-Beveland, de Sint Laurense Weihoek, en het Heggengebied Arnemuiden. En, niet te vergeten de Yerseke Moer, ook wel het openluchtmuseum van Zeeland genoemd.

Boerderijen

Het Zeeuwse Landschap heeft historische boerderijen in eigendom: Hoeve Van der Meulen, Hofstede Veldzicht, en 't Hof Waterdunen. Ook de Kruisdijkschans hoort hier bij; een gebouw dat in de loop der tijd verschillende functies vervulde, in verval raakte maar nu weer in oude glorie te bewonderen is.
Door ze te restaureren blijven deze markante gebouwen niet alleen behouden, we maken ze ook beleefbaar.

Niet-gebouwd erfgoed

Daaronder verstaan we de gebieden en landschapselementen die we koesteren om hun landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Dat zijn o.a. de vliedbergen, de Wallen van Sluis, Aardenburg en Retranchement en andere elementen van de Staats-Spaanse Linies en Landgoed Landlust.

Diversen

Ook kleinere elementen, zoals heulen, watergangen en de fundamenten van Hellenburg  worden door ons zorgvuldig beheerd en waar nodig gerestaureerd.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring