Over het gebied

De Baarzandse Kreek is een historisch gebied in de buurt van Groede. Het gebied is oorspronkelijk een zeearm. Vanaf het uitkijkplateau kijk je over een stuk historie dat bruist van het leven. Eenden, ganzen en weidevogels weten het gebied in grote aantallen te vinden als broedplaats en als overwintergebied. Zeeuws-Vlaanderen was in de 16e en 17e eeuw het strijdtoneel van de Tachtigjarige Oorlog. Om de vijand op afstand te houden staken de inwoners van Groede in 1583 de dijken door. De ‘Groedsche Watergang’ is uitgesleten tot een brede kreek: de Baarzandse Kreek. In 1613 is de polder weer bedijkt. Maar de kreek is gebleven. Eind vorige eeuw werden de kreekoevers gedraineerd en als landbouwgrond in gebruik genomen. Een deel van de kreek is nu natuurgebied. 
Blauwborst

Flora & fauna

Broedvogels

De diversiteit aan natuurtypen en de unieke ligging, zorgen ervoor dat veel verschillende soorten vogels de Baarzandse Kreek weten te vinden. Broedvogels die hier voorkomen zijn kievit, grutto, tureluur, blauwborst, kleine karekiet en bruine kiekendief. Maar ook in de winter weten veel vogels het gebied te vinden. Dan zie je grote groepen kolganzen en brandganzen, kieviten, goudplevieren, wulpen, eenden en steltlopers in de Baarzandse Kreek.

Baarzandse Kreek

Het beheer

Tussen 1995 en 2002 is natuurgebied de Baarzandse Kreek grondig op de schop genomen om de natuurwaarden te herstellen. Het waterpeil in de kreek is nu een stuk hoger. Hierdoor zijn er voedsel- en broedgebieden ontstaan voor veel vogelsoorten. Het water is uitgebaggerd waardoor de waterkwaliteit is verbeterd. Een belangrijk deel van de reguliere beheerwerkzaamheden wordt door grote grazers gedaan. De runderen houden de begroeiing kort. Hierdoor krijgen bloemen meer kans om te groeien en ontstaat er een bloemrijk grasland.  

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten