Over het gebied

De Bruintjeskreek is een afwisselend gebied. Het is een variatie van open water en moeras. Oorspronkelijk is de Bruintjeskreek een brede geul met hoge oeverwallen. Maar na de bedijking van de Anna Jacobapolder is de kreek steeds smaller geworden. De oevers zijn in gebruik genomen als weiland en het restant van de kreek kreeg een functie als boezem voor het overtollige polderwater. Middenin de kreek ontstond spontaan een bosje met veel wilgen.

lepelaar

Flora & fauna

In de oeverlanden van de Bruintjeskreek ligt een mooi ontwikkelde overgang van zout- naar zoetwater. Kenmerkend zijn plantensoorten als moeraszoutgras, aardbeiklaver, rode ogentroost en melkkruid.
 

In de Bruintjeskreek broeden weidevogels zoals grutto, tureluur en kluut. Door verruiging nemen deze soorten af, maar Eenden, rietvogels, gele kwikstaart en graspieper nemen juist toe. In het water foerageren regelmatig lepelaars. Bij hoogwater in de Oosterschelde is de kreek een zogenaamde ‘hoogwatervluchtplaats' voor steltlopers.

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Veelgestelde vragen

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen! 

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.