De Bruintjeskreek is een oude getijdengeul. De kreek heeft afwisselend open water en moeras.

Bruintjeskreek

Ten tijde van de bedijking van de Anna Jacobapolder was het een brede diepe geul, met aan weerszijden hoge oeverwallen. Na de bedijking is de kreekbedding geleidelijk verland, zodat de kreek steeds smaller werd. De oevers werden in gebruik genomen als weiland en het restant van de kreek kreeg een functie als boezem voor het overtollige polderwater. Middenin de kreek ontstond een spontaan opgeslagen bosje met veel wilgen.
 

Groei en bloei

In de oeverlanden van de Bruintjeskreek ligt een mooi ontwikkelde overgang van zout naar zoet. Kenmerkend zijn de veel voorkomende soorten moeraszoutgras en aardbeiklaver. In de Bruintjeskreek broeden weidevogels zoals grutto, tureluur en kluut. In het water foerageren (eten) veel doortrekkende steltlopers. Bij hoogwater in de Oosterschelde is de kreek een zogenaamde ‘hoogwatervluchtplaats' voor vogels.

Bezoeken

Het gebied is goed te overzien vanaf de Rijksweg tussen Sint Philipsland en Anna Jacobapolder. Aan de zuidkant van de kreek staat een vogelobservatiehut, die via een pad achterlangs de dijk te bereiken is.

Tip

In het voorjaar kun je hier bijzondere vogels zien zoals purperreiger, zomertaling en porseleinhoen!

Adres

Rijksweg, 4675 RB Sint Philipsland

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring