Over het gebied

De Blikken is een vogelrijk gebied met een unieke structuur van watertjes: slingerende kreekjes en oude drainageslootjes doorsnijden het gebied. Het heeft deze vormen te danken aan een historische gebeurtenis. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog is het gebied bewust onder water gezet om de vijand op afstand te houden. Door de eb- en vloedbeweging ontstond een reliëfrijk landschap, doorsneden met kreken. Na de vrede van Munster in 1648 werd het gebied geleidelijk weer in cultuur gebracht. Halverwege de jaren negentig is de Blikken een natuurgebied geworden. 

Kluut

Flora & fauna

Vogels

Door de vele watertjes in De Blikken overwinteren er hier veel eenden en ganzen. Je ziet in de winter onder andere smienten en kolganzen.

Langs de oevers zoeken steltlopers naar eten. In het voorjaar gebruiken weidevogels zoals de kievit en grutto het gebied om te broeden. De centraal gelegen eilandjes worden door honderden kokmeeuwen en visdieven en kluten als broedeiland gebruikt. We zien daarnaast een stijging in het aantal broedende brandganzen. In sommige jaren broeden er ook steltkluten. 

 

De Blikken

Beheer

In De Blikken worden grote grazers ingezet om de begroeiing kort te houden. Hierdoor krijgen meer planten de kans om te groeien. Hier profiteren insecten en vogels van. 
 

In 2021 is er rond het gebied een vossenwerend raster geplaatst om de predatie van de grondbroedende vogels te verminderen. Het regenwater wordt zoveel mogelijk in het gebied gehouden. Ook is er een windmolen geplaatst die water in het gebied pompt tijdens droge periodes.

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Nieuws en blogs

Veelgestelde vragen

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen! 

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.