Vanuit de lucht bezien is natuurgebied de Blikken een complex van watertjes.

De Blikken

Slingerende kreekjes en oude drainageslootjes doorsnijden het gebied. Het gebied heeft grotendeels zijn huidige vorm gekregen in 1583, tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het gebied werd toen bewust onder water werd gezet om de vijand op afstand te houden. Door de eb- en vloedbeweging ontstond een reliëfrijk landschap, doorsneden met kreken. Na de vrede van Munster in 1648 werd het gebied geleidelijk weer in cultuur gebracht.

Halverwege de jaren negentig werd het een natuurgebied. Het regenwater wordt zoveel mogelijk in het gebied gehouden. Het water trekt in het winterseizoen veel eenden en ganzen.
 

Beheer

Om de vegetatie open te houden worden grazers (vee) ingezet.
 

Groei en bloei

Het vele water trekt 's winters veel eenden en ganzen aan. Smienten en kolganzen grazen op de oevers. Langs de slikoevers scharrelen kleine steltlopertjes hun kostje bij elkaar.

In het voorjaar broeden hier weidevogels als kievit en grutto. Op de centraal gelegen eilandjes broeden honderden kokmeeuwen en tientallen geoorde futen en kluten. Het aantal broedende brandganzen neemt elk jaar toe.

Planten

Op de hogere -drogere- delen groeien met name drie soorten: de laagblijvende witte klaver met daarboven het fraaie kamgras en veldgerst. Heel af en toe is ook zeekraal nog te vinden. Het gebied wordt steeds zoeter doordat het regenwater wordt vastgehouden en daardoor heeft deze zoutplant steeds minder kans.

Bezoeken

De Blikken is vanaf de Ringdijk zeer goed te overzien.

De vogelobservatiehut biedt vrij uitzicht over het gebied. Parkeren onderaan de ringdijk, van daaruit kun je tussen grondwallen en meidoornhagen naar de hut lopen.

Bezoek de vogelkijkhut!

Adres

Ringdijk
Nieuwvliet

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring