Over het gebied

In Akkervogelgebied Burghsluis wordt landbouwgrond van Het Zeeuwse Landschap gebruikt om te experimenteren op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partners. Agrariërs passen hier onder andere strokenteelt toe, laten stoppels overwinteren, experimenteren met maaien en plaatsen overhoeken met inheemse beplanting. In mei tot en met september zorgen de bloemenblokken, akkerranden en strokenteelt voor een kleurrijk en divers landschap.

Gele kwikstaart op akkerland in Burghsluis

Flora & Fauna

In Akkervogelgebied Burghsluis leeft een populatie patrijzen. Daarnaast zijn de veldleeuwerik, kievit, scholekster en gele kwikstaart belangrijke akkervogels die je hier veelvuldig ziet. De natuurinclusieve landbouwmaatregelen zorgen ervoor dat akkervogels en insecten weer een plekje krijgen op landbouwgrond. Wil je meer weten over de maatregelen die genomen worden om deze soorten te beschermen? Kijk dan hier:

Lees meer

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten