Een greep uit de projecten die mogelijk zijn gemaakt dankzij een bijdrage van Nationale Postcode Loterij: 

  • In het Verdronken Land van Saeftinghe wordt tijdens het weideseizoen een deel van het schor beweid met vee van boeren in de omgeving. Zeker als het veel geregend heeft en na hoge waterstanden en springtij is het voor de koeien moeilijk om dagelijks een weg te vinden door de verschillende geulen om bij de waterdrinkbak te komen. We hebben de rasters en drinkwaterplekken hierop aan kunnen passen.  

  • Het Zeeuwse Landschap beheert verschillende weidevogelgebieden, o.a. de Sint Laurense Weihoek en de Yerseke Moer. Met de opkomst van de vos in Zeeland zijn speciale maatregelen nodig om de kwetsbare weidevogels te beschermen. Dat hebben we gedaan door speciale vossenrasters te plaatsen. Met de aanleg van kunstmatige vossenburchten proberen we de vos zich elders te laten vestigen. 

  • Ook het onderzoek naar aanleg en herstel van broedeilanden, zoals de Plaat van Valkenisse en de Bol op de Hooge Platen, in de Westerschelde wordt met het geld van de Nationale Postcode Loterij ge(co)financierd. Het belang van een geïsoleerde locatie wordt voor grondbroeders zoals kustvogels en weidevogels steeds groter sinds de vos zijn intrek heeft genomen in Saeftinghe

  • Het Zeeuwse Landschap zorgt als beheerder van Waterdunen voor een deel van de beplanting. Zo kan het publiek ongezien de verscholen observatiehutten bereiken. Ook wordt er een reigersbos en een bos voor trekvogels aangeplant. 

  • Rondom ’t Hof Waterdunen is het erf opgeknapt en voorzien van voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers, zowel voor fietsen als auto’s. Ook is de oude erfbeplanting vervangen door meer zouttolerante soorten en daarmee aangepast aan de nieuwe omstandigheden. 

  • Samen met Bureau Waardenburg is de enorme kolonie grote sterns, kokmeeuwen en zwartkopmeeuwen in Waterdunen middels dronetellingen in beeld gebracht en geanalyseerd om de totale aantallen in kaart te brengen. 

  • De monumentale boerderij Hoeve Van der Meulen met het omringende authentieke Zeeuwse landschap is bewaard gebleven. De landerijen worden gefaseerd nog beter worden ingericht voor boerenlandvogels. Zo wordt er extra beplanting aangelegd, een patrijzenakker gemaakt en hier en daar vernat. 

  • De fundamenten van Kasteel Hellenburg zijn hersteld en opgeknapt. Door opkomend vocht waren veel van de historische stenen losgeraakt. 

  • Driejarig onderzoek naar zomertortels naar het in kaart brengen van hun leefgebied en de trek met behulp van zenders en kansen om voedselvelden aan te leggen. 

  • In 2010 ontving Het Zeeuwse Landschap bovendien een extra bijdrage uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij, speciaal voor ons bijzondere project Kustlaboratorium

Droomfonds Nationale Postcode Loterij