Een greep uit de projecten die mogelijk zijn gemaakt dankzij een bijdrage van Nationale Postcode Loterij: 

  • In het Verdronken Land van Saeftinghe wordt tijdens het weideseizoen een deel van het schor beweid met vee van boeren in de omgeving. Zeker als het veel geregend heeft en na hoge waterstanden en springtij is het voor de koeien moeilijk om dagelijks een weg te vinden door de verschillende geulen om bij de waterdrinkbak te komen. We hebben de rasters en drinkwaterplekken hierop aan kunnen passen.  
  • Het Zeeuwse Landschap beheert verschillende weidevogelgebieden, o.a. de Sint Laurense Weihoek en de Yerseke Moer. Met de opkomst van de vos in Zeeland zijn speciale maatregelen nodig om de kwetsbare weidevogels te beschermen. Dat hebben we gedaan door speciale vossenrasters te plaatsen. Met de aanleg van kunstmatige vossenburchten proberen we de vos zich elders te laten vestigen. 
  • Ook het onderzoek naar aanleg en herstel van broedeilanden, zoals de Plaat van Valkenisse en de Bol op de Hooge Platen, in de Westerschelde wordt met het geld van de Nationale Postcode Loterij ge(co)financierd. Het belang van een geïsoleerde locatie wordt voor grondbroeders zoals kustvogels en weidevogels steeds groter sinds de vos zijn intrek heeft genomen in Saeftinghe
  • Het Zeeuwse Landschap zorgt als beheerder van Waterdunen voor een deel van de beplanting. Zo kan het publiek ongezien de verscholen observatiehutten bereiken. Ook wordt er een reigersbos en een bos voor trekvogels aangeplant. 
  • Rondom ’t Hof Waterdunen is het erf opgeknapt en voorzien van voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers, zowel voor fietsen als auto’s. Ook is de oude erfbeplanting vervangen door meer zouttolerante soorten en daarmee aangepast aan de nieuwe omstandigheden. 
  • Samen met Bureau Waardenburg is de enorme kolonie grote sterns, kokmeeuwen en zwartkopmeeuwen in Waterdunen middels dronetellingen in beeld gebracht en geanalyseerd om de totale aantallen in kaart te brengen. 
  • De monumentale boerderij Hoeve Van der Meulen met het omringende authentieke Zeeuwse landschap is bewaard gebleven. De landerijen worden gefaseerd nog beter worden ingericht voor boerenlandvogels. Zo wordt er extra beplanting aangelegd, een patrijzenakker gemaakt en hier en daar vernat. 
  • De fundamenten van Kasteel Hellenburg zijn hersteld en opgeknapt. Door opkomend vocht waren veel van de historische stenen losgeraakt. 
  • Driejarig onderzoek naar zomertortels naar het in kaart brengen van hun leefgebied en de trek met behulp van zenders en kansen om voedselvelden aan te leggen. 
  • In 2010 ontving Het Zeeuwse Landschap bovendien een extra bijdrage uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij, speciaal voor ons bijzondere project Kustlaboratorium.

Over de Nationale Postcode Loterij – samen maken we het verschil   

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen die werken aan een rechtvaardige, gezonde en groene wereld. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk.   

Bij de Postcode Loterij vormt je postcode je lotnummer. Daardoor win je samen met je buren. Inmiddels spelen 3 miljoen deelnemers mee met de loterij. Deelnemers maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen en steunen met minimaal 40 procent van de lotprijs jaarlijks 146 goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 7,6 miljard euro aan mens en natuur geschonken. Stichting Het Zeeuwse Landschap en vele andere organisaties ontvangen elk jaar steun.

De Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij vormen samen met de Postcode Loterijen in Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland en Noorwegen de Postcode Lottery Group. De Postcode Lottery Group is met jaarlijks € 854 miljoen euro aan donaties één van de grootste private geldgevers aan goede doelen ter wereld. Goede doelen loterijen zijn als Nederlandse traditie opgenomen op de lijst Inventaris Immaterieel Erfgoed (UNESCO). 

Droomfonds Nationale Postcode Loterij