Het Kustlaboratorium: geen gebouw, maar 30 hectare proeftuin voor zilte teelten, waar we samen met ondernemers nieuwe ideeën uitproberen. Nieuwe ideeën, die voldoen aan ons uitgangspunt dat natuur, economische activiteiten, recreatie en kustveiligheid goed samengaan en ook nog een aantrekkelijk kustlandschap opleveren.

Proeftuin: telen in zilte omgeving

Het idee voor het Kustlaboratorium is zo'n tien jaar geleden ontstaan. Het biedt een manier om in kustzones om te gaan met stijgende zeespiegel en verzilting: in plaats van het zoute water als een bedreiging te zien, maak je er gebruik van. In zo'n kustzone, zoals Waterdunen, waar zilt water aanwezig is, kunnen teelten plaatsvinden die gebruik maken van zout water of een zilte bodem. Het Kustlaboratorium is bedoeld als proeftuin: een plaats waar zilte teelten en concepten kunnen worden uitgewerkt en uitgetest in de praktijk. En het laat zien dat aquacultuur, "natte landbouw", ook goed kan worden ingepast in het landschap!

Oesterteelt in oestergeul Waterdunen

De Oestergeul

In deze geul, die speciaal is aangelegd voor de teelt van zoutwater organismen, schelpdieren, stroomt dagelijks vers zeewater. Er liggen twee schoepenraderen in, die de doorstroming versterken, zodat er extra veel voedselrijk en zuurstofrijk vers water doorstroomt. Op de bodem liggen betonplaten, zodat er met een machine in gereden kan worden. In 2022 is een proef gestart met het verwateren van oesters.

Droomfonds Nationale Postcode Loterij

Droomproject

Het Kustlaboratorium is mede mogelijk gemaakt dankzij het Droomfonds van De Nationale Postcode Loterij. Het Droomfonds maakt het realiseren mogelijk van dromen voor mens en natuur. Omvangrijke projecten, die grensverleggend en gedurfd zijn. Die over de grenzen van het eigen werkterrein heen gaan en nieuwe coalities vragen. Het grote bedrag dat de Postcode Loterij daarvoor beschikbaar stelt maakt ongedachte mogelijkheden haalbaar. Stichting Het Zeeuwse Landschap is, als één van de provinciale Landschappen, de eerste organisatie wiens droomproject uit dit fonds werd gehonoreerd. We zijn de Nationale Postcode Loterij zeer erkentelijk voor wat hiermee mogelijk is gemaakt!

Lees hier meer over het Droomfonds.

 

Het Kustlaboratorium is daarnaast mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid. We bedanken ook graag de vele andere partners die de realisatie mogelijk maakten, waaronder provincie Zeeland.

Bezoek

Bezoeken van het Kustlaboratorium kan nog niet. Wél kunt u mee met een excursie van het Zeeuwse Landschap in Waterdunen, waar de zilte teelten aan bod komen.