Introductie

Zomertortels overwinteren in Sahel en leggen 4000 kilometer af om in de zomer te broeden binnen de Zeeuwse landbouwgebieden. Tijdens deze lange reis van Afrika naar de Zeeuwse akkers en terug, loopt de vogel veel risico. De kans dat de zomertortel de reis overleeft is klein. Eén van de gevaren tijdens de reis tussen Afrika en Europa is bejaging. Eenmaal aangekomen in Nederland, volgt een ander groot probleem. Doordat heggen en bosjes rondom akkers verdwijnen, is belangrijk ook een deel van de broedlocaties van de zomertortel er niet meer. Deze prachtige duif wordt door dit complexe en internationale probleem met uitsterven bedreigd. Het aantal zomertortels is sinds de jaren ’70 is de West-Europese populatie met meer dan 85% afgenomen. In Nederland daalt de populatie sinds 1980 met ca. 97% nog harder. Naar schatting van SOVON waren er nog maar 1200-1400 broedparen in 2013 en 2015.

Zomertortels op tak

Waarom

Het Zeeuwse Landschap zet zich in om de zomertortel te redden.  Zeeland is het belangrijkste broedgebied in Nederland. Door gericht onderzoek te doen naar de leefgebieden en migratieroutes van de zomertortel, kan deze vogel beter beschermd worden. Wij leveren graag een bijdrage aan deze onderzoeken om uiteindelijk gebruik te kunnen maken van de nieuwe inzichten. Met deze nieuwe inzichten kunnen we de Zomertortel beter beschermen en ervoor zorgen dat het een blijvende gast is in de Zeeuwse natuur.  

Beoogde resultaten

Door de dagelijkse bewegingen van zomertortels inzichtelijk te maken, krijgen we een beter beeld van de leefgebieden en migratieroutes. De resultaten dragen bij aan de volgende ‘high level research objectives’ zoals in het International Species Action Plan beschreven: 

  • Identificeren van representatieve broedlocaties 

  • Het voorzien van 4 volwassen zomertortels van GPS-trackers 

  • Het identificeren van de gebruikte gebieden 

  • Landschaps- en gewaskartering van deze gebieden 

  • Het volgen van de migratieroute 

 Het onderzoeksrapport van 2019-2020 download je hier: Onderzoeksrapport 2019-2020: Turtle Doves in a Changing Landscape (inclusief Nederlandse samenvatting en aanbevelingen) 

Contact

Heb je meer vragen over het “Project Zomertortel”? Neem dan contact op met Jennifer Vreugdenhil of bel naar 0031(6)11082915