Over het gebied

Midden in de Westerschelde liggen de prachtige Hooge Platen. Het gebied is constant in beweging doordat het onderhevig is aan eb en vloed. Bij eb strekt zich een gebied uit van 1800 hectare slik en zandplaten. Grote aantallen vogels komen hier dan hun voedsel zoeken. Ze leven van de wormen, schelpdieren en kreeftachtigen die in en op de slikbodem leven. Daarnaast zijn er bij laagwater zeehonden te vinden op de Hooge Platen. Bij vloed, als de slikvlaktes weer onder de golven zijn verdwenen, komen scholen jonge vis er voedsel zoeken. De vogels verblijven dan op het land. Een deel van het gebied, de Bol, blijft altijd droog. Hier broeden veel verschillende vogelsoorten. De Hooge Platen zijn als rustplaats, kraamkamer en restaurant in één van groot belang voor veel verschillende vogels. 

Gewone zeehond

Flora & fauna

Zeehonden

Rondom de Hooge Platen leeft een grote groep gewone en grijze zeehonden. Ze rusten op de platen en zogen er hun jongen. Vanaf de dijk bij vogelkijkhut Nummer Een kun je de zeehonden op de plaat zien, meestal ter hoogte van boei VH8. Houd rekening met het getij: het beste moment om een kijkje te nemen is vanaf 2 uur voor laagwater tot laagwater. 

Grote stern kuiken

Kraamkamer

De Hooge Platen wordt niet alleen als restaurant gebruikt maar is daarnaast ook van belang als kraamkamer. De Bol is het enige stuk dat meestal droog blijft. Dit is een belangrijke broedplaats van dwergsterns, visdieven en grote sterns. Ook kokmeeuwen, strandplevieren en zilvermeeuwen broeden hier graag. De laatste jaren is er ook een kolonie lepelaars neergestreken. Deze vogels broeden op de kale grond; ze maken hooguit een kuiltje in de grond, of een randje van schelpjes of steentjes. Hun voedsel halen ze op de nabijgelegen platen. Om de jongen groot te kunnen brengen is rust nodig. Daarom zijn de broedkolonies en de omgeving ervan in het broedseizoen afgesloten. 

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Nieuws en blogs

Veelgestelde vragen

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.