De Nationale Postcode Loterij

Over de Nationale Postcode Loterij - samen maken we het verschil

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen die werken aan een rechtvaardige, gezonde en groene wereld. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk.

Bij de Postcode Loterij vormt je postcode je lotnummer. Daardoor win je samen met je buren. Inmiddels spelen 3 miljoen deelnemers mee met de loterij. Deelnemers maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen en steunen met minimaal 40 procent van de  lotprijs jaarlijks 148 goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 7,3 miljard euro aan mens en natuur geschonken. LandschappenNL, waaronder Het Zeeuwse Landschap, en vele andere organisaties ontvangen elk jaar steun. Wij kunnen daarmee projecten uitvoeren om natuur, landschap en erfgoed in Zeeland veilig te stellen en voorzieningen aan te leggen om het publiek van dat alles te laten genieten.

De Postcode Loterij en de  VriendenLoterij  vormen de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen. Deze loterijen zijn als Nederlandse traditie opgenomen op de lijst Inventaris Immaterieel Erfgoed (UNESCO). Het format van de Postcode Loterij is ook actief in Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland en Noorwegen. De Goede Doelen Loterijen samen met de loterijen in deze landen zijn de derde grootste private geldgever aan goede doelen ter wereld.

Projecten

Dit zijn voorbeelden van projecten die we met behulp van de Nationale Postcode Loterij uitvoeren:

  • In het Verdronken Land van Saeftinghe wordt tijdens het weideseizoen een deel van het schor beweid met vee van boeren in de omgeving. Zeker als het veel geregend heeft en na hoge waterstanden en springtij is het voor de koeien moeilijk om dagelijks een weg te vinden door de verschillende geulen om bij de waterdrinkbak te komen. Met behulp van het geld van de Nationale Postcode Loterij konden we de rasters en drinkwaterplekken hierop aanpassen. 
  • Het Zeeuwse Landschap beheert verschillende weidevogelgebieden, o.a. de Sint Laurense Weihoek en de Yerseke Moer. Met de opkomst van de vos in Zeeland zijn speciale maatregelen nodig om de kwetsbare weidevogels te beschermen. Dat hebben we gedaan door speciaal vossenrasters te plaatsen. Met de aanleg van kunstmatige vossenburchten proberen we de vos zich elders te laten vestigen.
  • Ook het onderzoek naar aanleg en herstel van broedeilanden, zoals de Plaat van Valkenisse en de Bol op de Hooge Platen, in de Westerschelde wordt met het geld van de Nationale Postcode Loterij ge(co)financierd. Het belang van een geïsoleerde locatie wordt voor grondbroeders zoals kustvogels en weidevogels steeds groter sinds de vos zijn intrek heeft genomen in Saeftinghe.
  • Het Zeeuwse Landschap zorgt als toekomstig beheerder van Waterdunen voor een deel van de beplanting. Zo kan het publiek straks ongezien de verscholen observatiehutten bereiken. Ook wordt er een reigersbos en een bos voor trekvogels aangeplant.
  • Rondom ’t Hof Waterdunen is het erf opgeknapt en voorzien van voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers, zowel voor fietsen als auto’s. Ook is de oude erfbeplanting vervangen door meer zouttolerante soorten en daarmee aangepast aan de nieuwe omstandigheden.
  • Mede dankzij de Nationale Postcode Loterij is de monumentale boerderij Hoeve Van der Meulen met het omringende authentieke Zeeuwse landschap bewaard gebleven. De landerijen zullen gefaseerd nog beter worden ingericht voor boerenlandvogels. Zo wordt er extra beplanting aangelegd, een patrijzenakker gemaakt en hier en daar vernat.
  • De oude schaapskooi in Emmadorp is een fraaie herinnering aan de schapenbegrazing van Saeftinghe; we willen dat gebouw en het bijbehorende erf graag in stand houden én een goede herbestemming geven. Daarvoor moet er het nodige gebeuren (asbestsanering en restauratie) en onderzocht worden wat haalbaar is.

In 2010 ontving Het Zeeuwse Landschap bovendien een extra bijdrage uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij, speciaal voor ons bijzondere project Kustlaboratorium.

foto Roy Beusker Fotografie

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring