Over het gebied

Het Zwin is een slufter: een strandvlakte achter de duinen die in open verbinding staat met de zee. Direct achter de geulmonding ligt zandstrand, meer naar binnen liggen duinen en schorren. Achter de duinenrij liggen twee kleine polders, die in beheer zijn bij het Zeeuwse Landschap: de Kievittepolder en de Oudelandsepolder.

In de Zwinweide, ooit een zijgeul van het Zwin, is zeer gevarieerd gebiedje waar zoet en zout elkaar op kleine afstand afwisselen. Dankzij de afwisseling tussen nat en droog, zout en zoet, en klei en zand kent het hele gebied kent een grote variatie in plantengroei en aan vogels.

Grenspaal met op de achtergrond de zee

Historie

In de 13e en 14e eeuw was deze zeearm - ’t Zwyn - een belangrijke vaarweg naar Brugge. Deze vaarweg is ontstaan nadat de zee rond het begin van de jaartelling het land ver binnengedrongen is. De steden Brugge, Damme en Sluis lagen aan het Zwin en werden bloeiende handelscentra. Maar de geul werd steeds ondieper en uiteindelijk onbevaarbaar. Daarom werd het Zwin later grotendeels ingepolderd. Vervolgens heeft de natuur het hier overgenomen.

Het Zwin is één van de 40 Geosites die onderdeel uitmaken van UNESCO Geopark Schelde Delta.

Een witte kleine zilverreiger staat in het water

Flora & fauna

Vogels 
Eb of vloed, zomer of winter: hier zijn altijd vogels. Ze komen voor het voedsel, zoals zeepieren, kreeftjes, visjes en schelpen. Tijdens de vogeltrek tanken duizenden vogels hier even bij. De schorren zijn een belangrijk broedgebied voor vogels als de tureluur, kluut en scholekster. In het gebied aan de landzijde leven zangvogels als kneu, fitis, zwartkop en nachtegaal. Jaarrond zie je hier kleine zilverreigers en tijdens de trektijd honderden steltlopers. 

Bovenaanzicht Het Zwin

Beheer

Het Zwin ligt voor 80 procent op Belgisch grondgebied. Het beheer vindt dan ook plaats in nauwe samenspraak met de Belgische beheerder. Een smalle strook schor langs de zeedijk wordt in de zomermaanden beweid met schapen. De schapen helpen met het kort houden van de begroeiing waardoor de diversiteit aan planten toeneemt. 

 

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Veelgestelde vragen

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen! 

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.  

In diverse gebieden is het mogelijk om een excursie op maat te organiseren. Hier lees je meer over de mogelijkheden en kun je eenvoudig een online aanvraag doen. Doe dat wel minimaal 2 weken voor de gewenste datum, zodat we je een gericht aanbod kunnen doen.