Over het gebied

Het Groote Gat is een bijzonder natuurgebied en een cultuurhistorische parel in één. Forten die onderdeel uitmaakten van de Staats Spaanse Linies uit de Tachtigjarige oorlog zijn hier nog altijd zichtbaar. Deze forten liggen in een gevarieerd landschap. Het Groote Gat bestaat uit een grote kreek, omringd door rietvelden, struiken, hagen, knotbomen en nat grasland. Dit zorgt voor een afwisselend landschap waar verschillende zeldzame broedvogels leven.   
 
Historie
De kreek in het Groote Gat was ooit onderdeel van een uitgebreid krekensysteem dat in verbinding stond met het Zwin. Het Groote Gat is een restant van de Brugsche vaart. Deze vaart werd tussen 1501 en 1505 gegraven om de verzanding van het Zwin tegen te gaan, maar het beoogde effect werd niet bereikt.
 
Maar het Groote Gat kreeg wel een strategische betekenis in de Tachtigjarige Oorlog. Het is gebruikt als onderdeel van de Linie van Oostburg. Het water vormde de grens tussen de Spaanse en de Staatse troepen. Aan beide zijden van het Groote Gat werden schansen gebouwd. Aan de ene kant lag het Staatse fort Kaas-en-Brood. Aan de andere kant lag de Catelijneschans van de Spanjaarden. Deze forten zijn in het reliëf nog heel duidelijk herkenbaar. 
Vlonder tussen de rietkragen van het Groote gat

Flora & fauna

Palingbrood
De kreek in het Groote Gat bestaat uit brak water. Typerend voor de brakke omstandigheden is de aanwezigheid van "levende stenen" in het water, ook wel palingbrood of kaaskens genoemd. Dit zijn kolonies van mosdiertjes, die uitgroeien tot een soort koraal. Daarnaast groeit er door het brakke water veel heemst langs de oevers. 
 
In de kreek liggen uitgestrekte rietvelden. Het riet vormt een belangrijk broedgebied voor vogels. Zeldzame soorten als de blauwborst, waterral en het baardmannetje broeden in het Groote Gat. 
Runderen in het Groote gat

Beheer

Waterhuishouding
 
De beheerwerkzaamheden bij het Groote Gat zijn met name gericht op het realiseren van een goede waterkwaliteit en een natuurlijk peilbeheer. Voor het Waterschap is het Groote Gat van belang als verbindingswater tussen twee afwateringseenheden en als waterbergingsgebied.  Daarom wordt het water hydrologisch beheerd met grote onnatuurlijke peilfluctuaties als gevolg.
Wallen van Retranchement

Staats-Spaanse Linies in beeld

Samen met de makers van het TV-programma Vroege Vogels hebben we de Staats Spaanse Linies in Zeeuws-Vlaanderen bezocht. Kom meer te weten over de geschiedenis van de forten en schansen die de Staats Spaanse Linies vormen en de belangrijke rol die ze tegenwoordig vervullen voor de natuur, bijvoorbeeld voor boomkikkers, klavers, zandbijen en orchideeën. Kijk de aflevering vol prachtige beelden en verhalen van onze beheerders hier terug: Vroege Vogels aflevering: Staats-Spaanse Linies gemist.

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Nieuws en blogs

Veelgestelde vragen

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen! 

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.