Waterdunen

In 2012 is begonnen met de aanleg van Waterdunen: een groot natuur-en recreatiegebied aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen. Waterdunen is een unieke combinatie van binnendijkse natuur, een versterkte kust en bijzondere (verblijfs-)recreatie met natuur en landschap. Een vierde component is toegevoegd in 2015: binnendijkse zilte aquacultuur.
Naar alle verwachting zal Waterdunen in oktober 2021 opengaan voor publiek.

In de groei
Het gebied is bij de opening nog lang niet klaar; het is de komende jaren nog volop in ontwikkeling. Zowel de natuur (begroeiing, welke vogels en andere dieren er komen) als de bebouwing zal nog continu veranderen. Zo wordt er nog gebouwd aan het Molecaten park Waterdunen, en zal ook het entreegebied- met speelnatuur "Welkom in Waterdunen" nog aangelegd worden. Kom vooral regelmatig kijken en beleef het mee!

Innovatief
Waterdunen is uniek in de wereld en in die zin een voorbeeldproject. Nergens anders is een dergelijke multifunctionele kustzone eerder ontwikkeld. Als de aanleg van Waterdunen wordt afgerond, naar alle waarschijnlijkheid in oktober 2021, zal een afwisselend landschap ontstaan, waar eb en vloed de natuurontwikkeling bepalen. De speciaal hiervoor ontworpen getijdenduiker zal twee keer per etmaal zeewater binnenlaten waardoor een niveau verschil van ongeveer 1,10 m ontstaat in de kreken.

Vogel HotSpot
Waterdunen ligt op een plek waar vele trekvogelroutes bijeenkomen, vlak voor de oversteek van de Westerscheldemonding. Vooral in het voorjaar passeren hier extreem hoge aantallen vogels. Niet voor niets staat op de zeedijk bij Breskens een grote vogeltelpost. Waterdunen biedt deze vogels ruimte om te rusten en te fourageren. In het voorjaar zullen grote aantallen kustvogels te vinden zijn op de broedeilanden. Bezoekers kunnen de vogels straks van dichtbij zien, met uitgekiende voorzieningen als vogelobservatiehutten, kijkschermen en andere belevingsmogelijkheden.

Recreatie
Zo'n 14 kilometer aan paden maakt Waterdunen straks tot een heerlijk wandelgebied. De routes variëren van een paaltjesroute voor ‘struiners’ tot een overkapt pad over het water langs de vogeleilanden. Langs de randen van het gebied liggen ruiterpaden en verharde wegen voor fietsers en andere gebruikers. Kinderen kunnen vanaf 2023 in de speelnatuur aan de slag met zand, water, slik en schelpen in het speelgedeelte. En wil je je natuurkennis verrijken? Dat kan in de observatiehutten en tijdens een excursie. Let op: momenteel is Waterdunen nog niet toegankelijk!!

’t Hof Waterdunen
Deze voormalige boerderij middenin het gebied is door Het Zeeuwse Landschap aangekocht. Met steun van de Nationale Postcode Loterij konden de woning en bakkeet worden gerestaureerd. 't Hof Waterdunen zal gaan dienen als startpunt voor natuuractiviteiten en steunpunt voor het natuurbeheer. Begin 2016 is de dienstwoning betrokken door de nieuwe natuurbeheerder van Waterdunen.
De beheerboerderij ligt precies bij het deel van Waterdunen dat is aangewezen voor zilte teelten. In deze zone is het Kustlaboratorium gerealiseerd. Dit is een project waarmee Het Zeeuwse Landschap wil laten zien dat het mogelijk is zilte aquacultuur op land zodanig kan worden aangelegd dat een aantrekkelijk landschap ontstaat. Meer over de ontwikkelingen van het Kustlaboratorium is te vinden op www.kustlaboratorium.nl.

Partijen
Stichting Het Zeeuwse Landschap lanceerde het idee voor dit unieke project in 2004. In de ontwikkeling van Waterdunen werken vijf partijen nauw samen; naast de initiatiefnemers Stichting Het Zeeuwse Landschap en recreatiebedrijf Molecaten, zijn dat waterschap Scheldestromen en de gemeente Sluis, met de provincie Zeeland als de trekker van het project. Het Zeeuwse Landschap wordt beheerder van het gedeelte dat ingericht wordt als natuurgebied.

Bekijk het filmpje over het hoe, wat en waarom van Waterdunen

Meer weten?
Op de website www.waterdunen.com is meer informatie te vinden over alle onderdelen van dit bijzondere project. Er zijn regelmatig excursies in het gebied; alle data staan vermeld in onze agenda.

Waterdunen livestream

Deze webcam wordt gebruikt door Bureau Waardenburg voor onderzoek en wordt op afstand bestuurd. Het kan dus voorkomen dat het beeld ineens verplaatst of wordt ingezoomd.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring