Over het gebied

De Sophiapolder is een waar vogelparadijs. Duizenden vogels komen naar dit gebied. Maar niet alleen vogels floreren in het gebied. De Sophiapolder telt meer dan 200 plantensoorten. Het barst hier van de biodiversiteit. Eeuwen geleden maakte het gebied deel uit van getijdengeul genaamd de Passageule. Die stroomde van Cadzand tot de Braakman. Dit unieke gebied is vanaf 1997 als natuurgebied ingericht. In de waterpartij bevindt zich een permanent eiland met meerdere eilanden die droogvallen bij een lage waterstand.  

Steltkluut in vlucht

Flora & fauna

Vogels 

Het open water, de oevers en het grasland in de Sophiapolder trekken veel vogels. Broedvogels die hier ieder jaar terugkeren zijn onder andere de kokmeeuw, zwartkopmeeuw, kluut, kleine plevier, grutto en geoorde fuut. Maar ook de lepelaar wordt vaak gezien, net zoals de slechtvalk die hier graag jaagt. In de wintermaanden is het een slaapplaats voor soms wel honderden kleine zwanen. In de rietkragen hoor je in de zomer de kleine karekiet, rietzanger en cetti's zanger. In de oeverzwaluwwand broeden jaarlijks tussen de 200 en 400 paartjes oeverzwaluwen. 

Luchtfoto van de Sophiapolder

Beheer

Runderen houden de begroeiing in de Sophiapolder kort en open waardoor een meer diverse plantengroei ontstaat. Mede hierdoor telt de Sophiapolder ruim 200 plantensoorten. De broedvogeleilanden worden eens in de zoveel tijd geschoond om ze weer geschikt te maken voor kustbroedvogels. Aan de oeverzwaluwwand worden als het nodig is herstelwerkzaamheden uitgevoerd.  

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Nieuws en blogs

Veelgestelde vragen

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.  

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen!