Een open landschap met daarin een kreek: vogels, vogels en nog eens vogels!

Sophiapolder

De Sophiapolder is een geulenpolder, die ooit deel uitmaakte van de vroegere getijdengeul Passageule, de stroomde van Cadzand tot de Braakman. Vanaf 1997 is dit gebied gefaseerd als natuurgebied ingericht. In de waterpartij bevindt zich een permanent eiland met meerdere eilanden die droog vallen bij een dalende waterstand.

Beheer

Runderen houden de begroeiing kort en open.

Groei en bloei

Het open water, de oevers en het grasland oefenen een grote aantrekkingskracht uit op vogels. Broedvogels zijn onder andere de zwartkopmeeuw, kluut, kleine plevier, grutto en geoorde fuut. Lepelaars worden vaak gezien, net zoals de slechtvalk die hier graag een vogeltje verschalkt. In de wintermaanden is het een slaapplaats voor soms wel honderden kleine zwanen.

In de oeverzwaluwwand brachten in 2013 maar liefst 300 paartjes oeverzwaluwen hun jongen groot!

Planten

Er groeien meer dan 200 soorten planten, waaronder een aantal rode lijstsoorten. De noordelijke oever kleurt in het voorjaar volledig geel van de ratelaar met daar tussen door de paarse kleur van duizenden rietorchissen.

 

 

 

Bezoeken

Van de omliggende wegen is het gebied en zijn de duizenden watervogels prima te observeren. Vanaf de Isabelladijk, tegenover het vogeleiland, is een uitzichtpunt met parkeerstrook. Ook is er een uitkijkpunt ‘Paviljoen Van Damme'.

Vanaf het uitzichtpunt aan de Isabelladijk is het gebied goed te overzien.

Adres

Isabelladijk, Oostburg
Isabelladijk, Aardenburg

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring