Over het gebied

Tussen de historische stad Middelburg en het prachtige stadje Veere ligt natuurgebied de Oude Veerseweg. Het gebied is getekend door de historie. Tot in de 16e eeuw vond hier moernering plaats. Veen werd onder de kleilaag vandaan gehaald en gebruikt voor zoutwinning. Daardoor zijn patronen van ondiepe greppels ontstaan. Het gebied is doorsneden met tal van slootjes die het in kleine kavels verdeelden, met af en toe een drinkput voor het vee er in.

De Oude Veerseweg is nog altijd een nat gebied en op sommige plekken komt zoutwater omhoog, ook wel zoute kwel genoemd. Door invloeden van zoutwater groeien hier unieke zilte planten. Ook weidevogels zijn hier in groten getale te vinden. De combinatie van unieke dieren en planten en de historische kenmerken maken natuurgebied Oude Veerseweg een bijzonder gebied.
Oude Veerseweg

Flora & fauna

In de natte weilanden broeden kieviten, tureluurs en kluten. Lepelaars foerageren in de speciaal daarvoor aangelegde sloten en in de trektijd gebruiken vele soorten steltlopers het gebied om op te vetten. Door de invloed van zoute kwel komen er bijzondere planten voor als het goudknopje, muizenstaart en het klein vlooienkruid.

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Nieuws en blogs

Veelgestelde vragen

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.  

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen!