Een hollebollig en nat weidegebied waar hier en daar zout water omhoog komt. Een prachtig weidevogelgebied met bijzondere vegetatie.

Oude Veerseweg

Dit van oudsher natte weidegebied was vroeger vele malen groter. Tot in de 16e eeuw vond hier, net als in andere lager gelegen poelgronden in Zeeland, moernering plaats. Veen werd onder de kleilaag vandaan gehaald en gebruikt voor zoutwinning. Daardoor ontstonden er patronen van ondiepe greppels. Het gebied was doorsneden met tal van slootjes die het in kleine kavels verdeelden, met af en toe een drinkput voor het vee er in. Het was er erg nat en veelal was er sprake van zoute kwel. Tegenwoordig zijn het vochtige graslanden waar - door de zoute kwel - een karakteristieke zilte vegetatie voorkomt. 

Het kanaal door Walcheren, tussen Middelburg en Veere, begrenst het gebied. De dijk wordt door Het Zeeuwse Landschap beheerd met een schaapskudde.

Heule

De sloot langs het kanaal wordt overbrugd door een heule: een gemetselde overbrugging van een sloot of watergang. Met de komst van betonnen duikers zijn de onderhoudsgevoelige heulen in onbruik geraakt en zijn ze vrijwel overal verdwenen. De weinige nog bestaande heulen zijn momenteel cultuurhistorisch waardevolle objecten.

Bezoeken

Vanaf de Oude Veerseweg en Zanddijkseweg is het gebied goed te overzien.

Wilt u het gebied echt beleven? Dan hebben we een mooie wandelroute voor u!
U loopt dan onder andere over het Jaagpad: het wandelpad langs het Kanaal door Walcheren tussen Veere en Middelburg.
U kunt kiezen uit 3 routes, die u gratis kunt downloaden:
één van 4,5 km, van 9 km en van 14 km.

Natuurgebied Oude Veerseweg is niet vrij toegankelijk, om de broedende weidevogels in het voorjaar en de overwinterende ganzen in het najaar rust te gunnen.

Het Jaagpad brengt u via natuurgebied Oude Veerseweg van Middelburg naar Veere en omgekeerd.

Adres

Startplaats wandeling: parkeerplaats Middelburg.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring