Over het gebied

Neeltje Jans is een dynamisch duinlandschap met een grote variatie aan planten en dieren. Op Neeltje Jans zijn alle ontwikkelingsstadia van duinen te vinden zijn. Van jonge zeeduintjes, vochtige valleien en een duinmeer tot een rij hoge kamduinen. Aan de Oosterscheldekant ligt een slikkengebied met een vogeleiland.  

Lees meer

Een wulp vliegt over het water

Flora & fauna

Vogels

Broedkolonies van zilver- en mantelmeeuwen en daaromheen kustvogels als scholeksters en bergeenden brengen er hier hun jongen groot. Ook zeldzame vogelsoorten als dwergstern, eidereend en bontbekplevier broeden regelmatig op Neeltje Jans. Tientallen soorten water- en wadvogels hebben het natuurgebied als rustgebied ontdekt. Omdat het gebied in de vogeltrekroutes ligt, kom je in de herfst ook vogels als roodborst, goudhaantjes en duizenden spreeuwen tegen. 

Een paarse Knikkende Distel

Beheer

Het beheer wordt zoveel mogelijk aan de natuur zelf overgelaten. Wandelpaden en voorzieningen worden onderhouden. De duinen worden opengehouden door overtollige struweel te verwijderen. 

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Veelgestelde vragen

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.  

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen!