Over het gebied

Tijdens de bouw van de Oosterscheldekering diende Neeltje Jans als werkeiland. De pijlers voor de pijlerdam zijn hier gebouwd en het bouwmateriaal werd hier opgeslagen. In 1986 was de pijlerdam gereed. Neeltje Jans had op dat moment geen functie meer. Vereniging Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap namen het initiatief om het eiland om te vormen tot een natuurgebied. 

Vrachtwagens vol bouwtroep werden weggehaald, tonnen zand neergelegd en toen was de wind aan de beurt. Die vormde het zand tot een natuurlijk duin. Wind en vogels brachten plantenzaden, dieren kwamen vliegend, zwemmend, zwevend en kruipend aan. En zo ontstond het gevarieerde natuurgebied dat we vandaag de dag kennen als Neeltje Jans. Vol vogels, vlinders, wilde bijen en nog veel meer...