In natuurgebied De Blikken bij Groede hebben wij met steun van Provincie Zeeland een vossenraster geplaatst. In dit gebied broeden veel vogelsoorten op de grond, zoals veldleeuwerik, scholekster, visdief en kluut. Hierdoor zijn ze extra kwetsbaar voor grondpredatoren zoals vossen. Het raster heeft nu al direct succes, want de eerste jonge kluten zijn al gezien.
Wil je de jonge vogels zelf eens van dichtbij zien? Breng dan een bezoek aan één van de twee vogelhutten in het gebied.
Kluut met jongen

Ook in de Koude- en Kaarspolder bij de Yerseke Moer, waar verschillende soorten kustvogels broeden, blijkt hoe effectief een vossenraster is. Sinds we dat er omheen gezet hebben, nemen de aantallen toe. Dit voorjaar zijn er al 137 paar grote sterns geteld, 37 visdieven en ruim 1700 kokmeeuwen. Enorme aantallen voor zo'n klein gebied!