Over de route

De wandeling begint op de Kanaaldijk. Je wandelt over ‘het jaagpad’, een onverhard pad uit 1817 tussen de historische steden Middelburg en Veere. Omdat hier alleen maar gewandeld mag worden en er nauwelijks wegen in de buurt zijn, is dit een heerlijk rustige plek waar veel vogels gebruik van maken. Je passeert Gemaal Poppekinderen. Dit gemaal zorgt voor een juist waterpeil in een deel van de polders op Walcheren. Overtollig polderwater wordt via het kanaal afgevoerd. Het bijzondere van dit kanaal is dat er een vispassage is. Hierdoor kunnen vissen migreren tussen het polderwater en het kanaal.

De weilanden langs de Oude Veerseweg zijn in beheer als natuurgebied. Het is een hollebollig en nat weidegebied waar hier en daar zout water omhoogkomt. Een prachtig weidevogelgebied met bijzondere vegetatie. Natuurgebied Oude Veerseweg is niet vrij toegankelijk, om de broedende weidevogels in het voorjaar en de overwinterende ganzen in het najaar rust te gunnen. Vanaf de Oude Veerseweg en Zanddijkseweg is het gebied goed te overzien. Langs het jaagpad mogen honden los lopen.

Route op de kaart

new

Gemaal Poppenkinderen met weerspiegeling in het water

Andere routes in het gebied

Liever wat langer wandelen? Er is ook een route van 14 kilometer beschikbaar. Als je wat korter weg wilt dat is er ook een route van 4,5 kilometer.

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Veelgestelde vragen

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.  

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen!