Waar geloven wij in? 
Natuur heeft een grote intrinsieke waarde: het is het fundament van het leven op aarde. Een natuurlijke omgeving zorgt voor een duurzaam bestaan voor ons nu én voor de generaties na ons. Onze drijfveer is om een gezond, veerkrachtig en biodivers Zeeland door te geven aan onze (klein)kinderen. Waar landschap en erfgoed bijdragen aan een herkenbare streekidentiteit. En waarin mens en natuur goed samengaan en elkaar versterken.

Hoe maken wij het verschil? 
In Zeeland beschermen, beheren en ontwikkelen we de natuur, het landschap en het daaraan verbonden erfgoed in onze terreinen én daarbuiten. We zorgen voor breed maatschappelijk en politiek draagvlak voor ons gedachtegoed en geven zo een stem aan wat zich niet kan verweren.

Waarin excelleren wij?  
We zijn specialisten in ons vak, geworteld in de regio, betrokken en gedreven. Onze expertise ligt op het vlak van natuur, landschap en erfgoed, in het bijzonder bij beheer, educatie, communicatie en handhaving. Die gebruiken we, tezamen met ons netwerk, voor concrete acties die leiden tot langdurig behoud.  

Luchtfoto Yerseke Moer